Kopie van `Katholieke Universiteit Leuven`

De woordenlijst staat niet (meer) online. U ziet hieronder een kopie van de informatie. Het kan zijn dat de informatie niet meer up-to-date is. Wees dus kritisch bij het beoordelen van de waarde ervan.


Katholieke Universiteit Leuven
Categorie: Taal en literatuur > Woordenlijst van de Uitspraak
Datum & Land: 17/06/2013, BE
Woorden: 5


apocope
Uit de woordenlijst van de uitspraak; het weglaten van een klank aan het woordeinde. schwa-apocope het weglaten van een eind-schwa (bv. zonne > zon).

epenthese
Uit de woordenlijst van de uitspraak; het inlassen van een medeklinker midden in een woord (bv. duur + -er > duur-d-er).

epenthesis
Uit de woordenlijst van de uitspraak; het inlassen van een medeklinker midden in een woord (bv. duur + -er > duur-d-er).

occlusief
Uit de woordenlijst van de uitspraak; medeklinker die gerealiseerd wordt doordat de luchtstroom tijdelijk afgesloten en vervolgens met een lichte plof weer doorgelaten wordt. Naargelang de plaats in de mond waar deze afsluiting optreedt, wordt onderscheid gemaakt tussen de labiale occlusieven p en b, de dentale occlusieven t en d, de velare occlusieven k en g en de stembandocclusief of glottisslag ([ - ] ). Deze laatste wordt gerealiseerd door de luchtstroom ter hoogte van de stembanden even te onderbreken (occlusie) en dan weer vrij te laten (explosie). Hij treedt in het oostelijke deel van de Zuiderkempense dialecten op ter vervanging van een intervocalische k of t.

umlaut
Uit de woordenlijst van de uitspraak; klinkerverandering waarbij onder invloed van een (oorspronkelijke) umlautfactor, nl. een i of j in de volgende lettergreep een klinker vervangen wordt door een meer palatale klinker (bv. a > e in stad-steden; oe > uu in zuut voor zoet).