Kopie van `Onderwijslexicon`

De woordenlijst staat niet (meer) online. U ziet hieronder een kopie van de informatie. Het kan zijn dat de informatie niet meer up-to-date is. Wees dus kritisch bij het beoordelen van de waarde ervan.


Onderwijslexicon
Categorie: Onderwijs > Onderwijs
Datum & Land: 17/06/2013, NL
Woorden: 9


Assessmentcommissie
Onder invloed van het flexibiliseringsdecreet heeft de K.U.Leuven assessmentcommissies opgericht, die bepaalde aanvragen van studenten in verband met flexibilisering nagaan.

Curriculumwijziging of programmawijziging
Curriculumwijzigingen zijn wijzigingen aan een opleiding of opleidingstraject.

Cumul
Voorafnames zijn opleidingsonderdelen die een student volgt uit (een deel van) een volgend programmajaar van dezelfde of een erbij aansluitende opleiding, (Uit: Onderwijsreglement van de K.U.Leuven, Titel 1. Begripsbepalingen).

Curriculum
Een curriculum wordt als overkoepelende term gebruikt voor opleiding, opleidingstraject en studieprogramma.

Erkenning nieuwe opleiding
De opleidingen die een instelling mag aanbieden, zijn vastgelegd in het Hogeronderwijsregister. Een instelling mag niet zomaar bijkomende opleidingen aanbieden. Vanaf het academiejaar 2006-2007 kan de universiteit nieuwe bachelor- of post-initiële masteropleidingen aanbieden in de studiegebieden waarvoor ze onderwijsbevoegdheid heeft, vanaf he...

Erkenningscommissie
Dit is een adviescommissie samengesteld door de Vlaamse regering. Ze bestaat zowel uit binnenlandse als buitenlandse deskundigen om de onafhankelijkheid van het advies te garanderen.

Oefening met beoordeling
Een oefening met beoordeling is een evaluatievorm waarbij aan de hand van een oefening wordt nagegaan in welke mate de student de doelstellingen van het opleidingsonderdeel beheerst.

Omvormingslijst
De Vlaamse regering stelde een omvormingslijst op van de basis- en voortgezette opleidingen. Hierbij baseerde men zich op de voorstellen van de universiteiten en hogescholen betreffende de opleidingen die in 2001-2002 aangeboden werden.

Overgangsaccreditatie
Het Structuurdecreet voorziet in een overgangsaccreditatie voor de omgevormde opleidingen ('uitdovende' kandidaturen en licenties, VAO's, GAS- en GGS-opleidingen ... naar Bachelor-Master opleidingen) om te vermijden dat alle opleidingen binnen eenzelfde periode een accreditatieaanvraag zouden moeten indienen. Gedurende de periode dat een opleiding ...