Kopie van `Media Design`

De woordenlijst staat niet (meer) online. U ziet hieronder een kopie van de informatie. Het kan zijn dat de informatie niet meer up-to-date is. Wees dus kritisch bij het beoordelen van de waarde ervan.


Media Design
Categorie: Automatisering > Internet Service Provider
Datum & Land: 19/07/2013, NL
Woorden: 24


ASP
Application Service Provider. Een soort ISP die in plaats van een website een applicatie voor u host. Onze Snelsite applicatie is hier een goed voorbeeld van.

CSS
Staat voor Cascading Style Sheets. Lijst met definities van opmaak-kenmerken voor een webpagina.

DNS
Afkorting van Domain Name Service. Systeem dat uit een groot aantal computers bestaat en dat ervoor zorgt dat alle op internet aangesloten domeinnamen beschikbaar zijn. DNS vertaalt de IP-adressen naar domeinnamen en vice versa. Een DNS-server is een computer die dit werk verricht.

E-mail
Elektronische post die uitgewisseld kan worden tussen internetgebruikers. Een e-mail kan één of meerdere bijlages bevatten.

FTP
File Transfer Protocol. Een veel gebruikte manier om bestanden te versturen of ontvangen.

FTP Client
Een programma waarmee gebruik gemaakt kan worden van FTP, bijvoorbeeld FileZilla. Er kan worden ingelogd op FTP servers en er kunnen bestanden worden uitgewisseld.

Hits
Het aantal hits geeft het aantal bestanden aan dat op een website is opgevraagd. Hits tellen niet alleen de pagina zelf, maar ook elk plaatje en extern bestand dat in de pagina gebruikt wordt. Hierdoor is het aantal hits vaak veel groter dan het aantal pageviews, waar deze term vaak mee verward wordt.

HTML
Afkorting die staat voor Hypertext Markup Language. HTML is een opmaaktaal waarmee internetpagina's samengesteld worden.

HTTP
Afkorting die staat voor Hypertext Transfer Protocol. Hiermee kunnen bestanden (webpagina's e.d.) over het internet worden verstuurd.

IMAP
De afkorting IMAP staat voor Internet Message Access Protocol en wordt gebruikt voor het synchroniseren van e-mail tussen een e-mailprogramma en de mailserver. In tegenstelling tot het POP3 protocol, waarbij de e-mail van de mailserver wordt afgehaald, wordt er met IMAP direct op de mailserver gewerkt.

IP-adres
Uniek adres in de vorm van getallen, waarmee een computer geïdentificeerd kan worden. IP adressen zien er ongeveer zo uit: 12.34.56.78

ISP
Afkorting die staat voor Internet Service Provider. Organisatie die via eigen servers andere organisaties en prive-gebruikers toegang biedt tot het internet, of speciale diensten aanbiedt die van het Internet gebruik maken (zoals webhosting).

Kilobyte
Een kilobyte is een eenheid waarmee de grootte van een bestand kan worden uitgedrukt. Eén Kilobyte is 1024 bytes.

Offline
Niet direct in verbinding staan met het Internet.

RSS
Afkorting die staat voor Rich Site Summary. RSS is een toepassing van de opmaaktaal XML. Met RSS is het mogelijk om eenvoudig op de hoogte te blijven van updates op websites die RSS ondersteunen. Met behulp van een RSS-reader kan men zichzelf deze informatie toe laten sturen en lezen.

RSS Reader
Programma om zogeheten RSS feeds mee uit te lezen.

SMTP
Afkorting van Simple Mail Transfer Protocol. SMTP is de standaardmanier voor het verzenden van e-mail.

SSL
Afkorting van Secure Sockets Layer. SSL is een beveiligde verbinding tussen server en cliënt.

TLD
Afkorting van Top Level Domain. Zie ook Domeinnaam.

Uploaden
Bestanden van de eigen computer naar een webserver kopiëren. Uploaden is het tegenovergestelde van downloaden.

URL
Afkorting van Uniform Resource Locator. Standaardmanier waarop informatiebronnen op internet geadresseerd zijn. Een voorbeeld van een URL is -

VPN
Afkorting van Virtual Private Network. Een netwerk dat niet publiekelijk toegankelijk is, maar wel gebruik maakt van de faciliteiten van een openbaar netwerk.

XHTML
Afkorting van eXtensible Hypertext Markup Language. XHTML is een variant van HTML, die gericht is op uitbreidbaarheid in combinatie met XML. Met XHTML is het mogelijk een op maat gesneden opmaaktaal te ontwikkelen voor pagina's en applicaties op het Internet.

XML
Afkorting van eXtensible Markup Language. XML is een opmaaktaal waarbij de programmeur zelf de vrijheid heeft om de elementen van de taal te bepalen. XML wordt veel gebruikt voor het opslaan van teksten.