Kopie van `Media Design`

De woordenlijst staat niet (meer) online. U ziet hieronder een kopie van de informatie. Het kan zijn dat de informatie niet meer up-to-date is. Wees dus kritisch bij het beoordelen van de waarde ervan.


Media Design
Categorie: Automatisering > Internet Service Provider
Datum & Land: 19/07/2013, NL
Woorden: 63


ADSL
Afkorting van Asymmetric Digital Subscriber Line. Nieuwe technologie die supersnelle gegevensoverdracht mogelijk maakt via normale telefoonlijnen.

ASP
Application Service Provider. Een soort ISP die in plaats van een website een applicatie voor u host. Onze Snelsite applicatie is hier een goed voorbeeld van.

Bandbreedte
De hoeveelheid gegevens die over een verbinding kan worden vervoerd.

Bijlage
Een bestand dat deel uit maakt van een e-mailbericht. Afbeeldingen, tekstdocumenten en programma's zijn veel gebruikte bijlagen. Ook wel attachment genoemd. Let op: Een bijlage kan ook een virus bevatten. Zorg dus voor goede anti-virussoftware op uw computer.

Browser
Een programma waar webpagina's mee bekeken kunnen worden. Een browser zet webpagina's om in leesbare tekst. Veelgebruikte desktop browsers zijn Mozilla Firefox, Internet Explorer en Opera.

Cache
Tijdelijke opslaglocatie voor eerder opgevraagde webpagina's en -bestanden.

Content Management System
(CMS) Een systeem waarmee de informatie of inhoud van een website aangepast kan worden via een simpele interface. Media Design levert het in eigen huis ontwikkelde CMS Snelsite.

Cookie
Een bestand met gegevens dat door de server op de harde schijf van de bezoekende gebruiker wordt geplaatst. Cookies kunnen informatie bevatten als datum, tijd, namen van bezochte pagina's of gekochte producten.

CSS
Staat voor Cascading Style Sheets. Lijst met definities van opmaak-kenmerken voor een webpagina.

Dataverkeer
De hoeveelheid bytes die verzonden worden tussen een server en één of meerdere cliënten.

DNS
Afkorting van Domain Name Service. Systeem dat uit een groot aantal computers bestaat en dat ervoor zorgt dat alle op internet aangesloten domeinnamen beschikbaar zijn. DNS vertaalt de IP-adressen naar domeinnamen en vice versa. Een DNS-server is een computer die dit werk verricht.

Domeinnaam
Een domeinnaam is een uniek internetadres dat vereist is om via internet te kunnen worden bereikt. Een domeinnaam bestaat uit minimaal twee delen, gescheiden door een punt. Domeinnamen worden gekoppeld aan IP-adressen via DNS.

Downloaden
Het binnenhalen van bestanden van een computer naar uw eigen computer. Zo'n bestand kan bijvoorbeeld een afbeelding, video, tekst of geluid zijn.

E-mail
Elektronische post die uitgewisseld kan worden tussen internetgebruikers. Een e-mail kan één of meerdere bijlages bevatten.

Firewall
Een veiligheidsvoorziening die probeert te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot het interne netwerk (LAN) of uw eigen PC. Een internetgebruiker die een firewall heeft geïnstalleerd kan wel toegang krijgen tot het internet, maar er kan slechts beperkt verkeer binnenkomen.

Firefox
Een webbrowser ontwikkeld door de Mozilla Foundation.

FTP
File Transfer Protocol. Een veel gebruikte manier om bestanden te versturen of ontvangen.

FTP Client
Een programma waarmee gebruik gemaakt kan worden van FTP, bijvoorbeeld FileZilla. Er kan worden ingelogd op FTP servers en er kunnen bestanden worden uitgewisseld.

Google
Meest gebruikte zoekmachine op het internet, te vinden op www.google.com.

Hacken
Term gebruikt voor het inbreken in computers of computernetwerken door het omzeilen van beveiligingsmaatregelen. Personen die hacken worden hackers genoemd.

Hits
Het aantal hits geeft het aantal bestanden aan dat op een website is opgevraagd. Hits tellen niet alleen de pagina zelf, maar ook elk plaatje en extern bestand dat in de pagina gebruikt wordt. Hierdoor is het aantal hits vaak veel groter dan het aantal pageviews, waar deze term vaak mee verward wordt.

Hostingprovider
Een aanbieder van diensten of faciliteiten zoals het hosten van uw website. Media Design is uiteraard ook een hostingprovider.

HTML
Afkorting die staat voor Hypertext Markup Language. HTML is een opmaaktaal waarmee internetpagina's samengesteld worden.

HTTP
Afkorting die staat voor Hypertext Transfer Protocol. Hiermee kunnen bestanden (webpagina's e.d.) over het internet worden verstuurd.

IMAP
De afkorting IMAP staat voor Internet Message Access Protocol en wordt gebruikt voor het synchroniseren van e-mail tussen een e-mailprogramma en de mailserver. In tegenstelling tot het POP3 protocol, waarbij de e-mail van de mailserver wordt afgehaald, wordt er met IMAP direct op de mailserver gewerkt.

Internet
Explorer Een webbrowser ontwikkeld door Microsoft.

IP-adres
Uniek adres in de vorm van getallen, waarmee een computer geïdentificeerd kan worden. IP adressen zien er ongeveer zo uit: 12.34.56.78

ISP
Afkorting die staat voor Internet Service Provider. Organisatie die via eigen servers andere organisaties en prive-gebruikers toegang biedt tot het internet, of speciale diensten aanbiedt die van het Internet gebruik maken (zoals webhosting).

Javascript
Taal om functionaliteit en interactie toe te voegen aan webpagina's. Via javascript kan men uitgebreid met een statische webpagina communiceren. Javascript wordt vaak gebruikt op websites om het gebruiksgemak of de veiligheid te vergroten.

Kilobyte
Een kilobyte is een eenheid waarmee de grootte van een bestand kan worden uitgedrukt. Eén Kilobyte is 1024 bytes.

LAN
Afkorting die staat voor Local Area Network. Een LAN is een computernetwerk binnen een beperkt gebied, bijvoorbeeld binnen een schoollokaal of een bedrijfsgebouw.

Linux
Een gratis open-source besturingssysteem voor computers. Andere besturingssystemen zijn bijvoorbeeld Windows en Mac OS.

Mac OS
Het operating system van Apple, alleen bruikbaar op de Apple Macintosh computer.

Mailinglist
Lijst met e-mail adressen van gebruikers die zich ingeschreven hebben op een bepaalde groep.

Netscape
Netscape is een internetontwikkelaar die vooral bekend is om hun webbrowser, Netscape.

Offline
Niet direct in verbinding staan met het Internet.

Online
Rechtstreeks in verbinding met een andere computer, mogelijk met een provider en daardoor met internet.

Open Source
Software die vrij is van auteursrecht en daardoor door iedereen gebruikt en aangepast mag worden. Een voorbeeld van open source is het besturingssysteem Linux.

Operating System
Basisprogramma van elke computer. Zonder besturingssysteem kan geen enkele computer werken. Enkele voorbeelden van besturingssystemen zijn Mac OS, Linux en Windows.

Pageview
Het bekijken van een webpagina door een bezoeker. Wordt vaak verward met hits.

PHP
Scripttaal op de server (server-side). PHP code wordt omgezet in (X)HTML code. PHP wordt veelal gebruikt voor het verwerken van data in formulieren of het communiceren met een database.

Poort
Naam voor in- en uitgangen van de computer. Er bestaan zowel fysieke als niet fysieke poorten. Een niet fysieke poort is bijvoorbeeld de poort waarvan gebruikt gemaakt wordt om webpagina's te downloaden op internet. Niet fysieke poorten kunnen worden geblokkeerd door een firewall.

POP3
De afkorting POP3 staat voor Post Office Protocol 3. POP3 is het meest gebruikte protocol om e-mail op te halen van een mailserver.

Proxyserver
Een proxyserver is een server die een compleet bedrijfsnetwerk via een verbinding toegang geeft tot internet. Ook wordt met proxyserver een computer bedoeld die veelgevraagde gegevens, zoals populaire pagina's op het internet, plaatselijk op de eigen computer van de provider opslaat. De toegang tot die informatie wordt daardoor een stuk sneller. Zi...

Query
Zoekopdracht in een database.

RSS
Afkorting die staat voor Rich Site Summary. RSS is een toepassing van de opmaaktaal XML. Met RSS is het mogelijk om eenvoudig op de hoogte te blijven van updates op websites die RSS ondersteunen. Met behulp van een RSS-reader kan men zichzelf deze informatie toe laten sturen en lezen.

RSS Reader
Programma om zogeheten RSS feeds mee uit te lezen.

Server
Computer die volledig ingericht is om informatie te leveren. Een webserver is rechtstreeks met het internet verbonden. De andere kant is de gebruiker: de cliënt van de server.

SMTP
Afkorting van Simple Mail Transfer Protocol. SMTP is de standaardmanier voor het verzenden van e-mail.

Spam
Ongewenste e-mail die in bulk verstuurd is. Spam bevat over het algemeen reclame.

Spyware
Programma dat ongemerkt surfgedrag van internetgebruikers registreert.

SSL
Afkorting van Secure Sockets Layer. SSL is een beveiligde verbinding tussen server en cliënt.

Surfen
Het bekijken van webpagina's op het internet.

TLD
Afkorting van Top Level Domain. Zie ook Domeinnaam.

Uploaden
Bestanden van de eigen computer naar een webserver kopiëren. Uploaden is het tegenovergestelde van downloaden.

URL
Afkorting van Uniform Resource Locator. Standaardmanier waarop informatiebronnen op internet geadresseerd zijn. Een voorbeeld van een URL is -

Virus
Een schadelijk programma dat speciaal gemaakt is om zich onopgemerkt in andere computers te nestelen om daar gegevens of programma's te beschadigen of te verspreiden. Virussen worden vaak verspreid via e-mail of messengers, maar ook door het bezoeken van een besmette website kunt u zonder anti-virussoftware besmet raken.

Virusscanner
Een programma dat de computer controleert op aanwezigheid van virussen. Een virusscanner moet up-to-date zijn, omdat virussen constant veranderen en er regelmatig nieuwe virussen gemaakt worden.

VPN
Afkorting van Virtual Private Network. Een netwerk dat niet publiekelijk toegankelijk is, maar wel gebruik maakt van de faciliteiten van een openbaar netwerk.

Worm
Programma dat vooral op netwerken gericht is. Het kan zich vermenigvuldigen en zelfs voortplanten via het net. Netwerken en computers lopen 'vol', zodat ze op een bepaald ogenblik vastlopen.

XHTML
Afkorting van eXtensible Hypertext Markup Language. XHTML is een variant van HTML, die gericht is op uitbreidbaarheid in combinatie met XML. Met XHTML is het mogelijk een op maat gesneden opmaaktaal te ontwikkelen voor pagina's en applicaties op het Internet.

XML
Afkorting van eXtensible Markup Language. XML is een opmaaktaal waarbij de programmeur zelf de vrijheid heeft om de elementen van de taal te bepalen. XML wordt veel gebruikt voor het opslaan van teksten.

Zoekmachine
Via een zoekmachine kunt u informatie zoeken met behulp van trefwoorden. Zoekmachines speuren websites op het Internet af en plaatsen de zoekresultaten in een eigen index.