Kopie van `Be-wired`

De woordenlijst staat niet (meer) online. U ziet hieronder een kopie van de informatie. Het kan zijn dat de informatie niet meer up-to-date is. Wees dus kritisch bij het beoordelen van de waarde ervan.


Be-wired
Categorie: Automatisering > Computertermen
Datum & Land: 20/07/2013, NL
Woorden: 23


apestaartje
(- apestaartje - at) Het '@' teken zit op elk computer toetsenbord en wordt in het Nederlands 'apestaartje' genoemd. (Of is het tegenwoordig 'apeNstaartje'?) In het Engels wordt het teken als 'at' uitgesproken en gebruikt. Elk e-mail adres bevat het 'at' teken. Een web site adres bevat daarentegen per definitie géén @. Alle internet adressen die het @ tek...

ASP
Active Server Pages – door Microsoft ontwikkelde technologie om dynamische webpagina’s en complete websites te genereren.

btw
Chat afkorting voor 'by the way'.

byte
Een verzameling bits die één enkel teken vertegenwoordigen. Gewoonlijk zitten er 8 bits in een byte. Een kilobyte (kb) zijn 1000 bytes. - C -

CGI
CGI staat voor 'Common Gateway Interface'. Dankzij CGI kunnen we web sites wat intelligenter maken. CGI kan zorgen voor communicatie tussen een browser en de server waar de web site op staat. CGI is geen programmeertaal maar een soor poort (gateway) waardoor programma's die op de server staan gebruikt kunnen worden. Dit soort programma's worden CGI...

DNS, DNS server
'DNS' staat voor 'Domain Name System'. Dankzij dit systeem kunnen we computers of web sites oproepen via een naam zoals 'be-wired.nl'. Een DNS server vertaalt IP adressen naar voor ons begrijpelijke letters. Bij de registratie van een domein naam (zie hieronder) die aan een web site gekoppeld is, worden meestal 2 of meer DNS servers (ook nameserver...

e-mail
Electronic mail oftewel electronische post. Dit zijn tekst boodschappen die via het Internet van de ene persoon naar een ander persoon worden gestuurd. Hoe je een e-mail adres kunt herkennen staat hier. Zie voor nadere toelichting het gedeelte over e-mail in 'wat is het Internet?'.

Ethernet
een soort netwerk dat vaak in een LAN omgeving wordt gebruikt. Ethernet verwerkt ongeveer 10.000.000 bits-per-seconde en kan op bijna elke computer worden gebruikt.

FTP
File Transfer Protocol - een protocol voor het versturen van bestanden. Er zijn bijvoorbeeld sites op het Internet waar software wordt aangeboden. Die software kun je dan downloaden van de ftp server. up

hit
Net als popsterren willen makers van www pagina's graag zo veel mogelijk hits hebben. Dat is het streven van een ieder die informatie beschikbaar stelt op het Internet. Een 'hit' heb je als een computer een gegeven van je site opvraagt. Toen jij naar deze pagina ging, kreeg ik dus een hit voor elk onderdeel van deze pagina - voor de (HTML) tekst en voor elk plaatje wat op deze pagina staat.

HTML
'HyperTekst Markup Language'- Dit is de taal waarin tekst voor www pagina's wordt geschreven. HTML is vergelijkbaar met de codering in ouderwetse tekstverwerkers. Om bijvoorbeeld een woord vet te laten verschijnen worden er codes omheen gezet:

HTTP
HyperText Transport Protocol -- Een protocol voor het transporteren van hypertext oftewel HTML bestanden. Hiervoor heeft de vrager HTTP software nodig. Je browser is zo'n software programma. HTTP is het meest belangrijke protocol binnen het world wide web.

hyptertekst
Hypertekst is altijd onderstreept en is meestal blauw. Zoals dit. De tekst bevat een onzichtbare verwijzing naar een plek waar meer informatie met betrekking tot het onderstreepte woord te vinden is. Als je op hypertekst klikt, brengt je browser je naar die plek. Zie ook link. up

IP nummer
- IP adres.Internet Protocol nummer of adres. Een uniek nummer dat bestaat uit 4 delen die door punten gescheiden zijn. Bijvoorbeeld 205.207.110.34 (het IP nummer van be-wired.nl, probeer eens: http://216.157.0.171-) Zo'n IP adres wordt door een DNS server vertaald naar letters zodat we niet 216.157.0.171 hoeven te onthouden. Elke met het Internet verbonden computer (of web site) heeft een uniek IP nummer. Zie ook TCP-IP.

IRC
Internet Relay Chat - een mogelijkheid om via het Internet 'real time' (direct) met anderen te praten. Er is een aantal met elkaar verbonden, grote IRC servers verspreid op de wereld. Iedereen kan een channel creëeren en alles wat in een bepaalde channel getypt wordt, wordt door anderen in de zelfde channel gezien. Bij dit soort chat sessies zijn vaak tientallen mensen betrokken waardoor (naar mijn mening) het meestal nergens over gaat. Leukere chat programma's waar je ook met maar 1 persoon kan praten of met een kleinere groep mensen zijn bijvoorbeeld PowWow of ICQ

ISDN
'Integrated Services Digital Network' - Een truc om informatie digitaal in plaats van analoog over het bestaande telefoon netwerk te verplaatsen. Digitale data zijn sneller verplaatsbaar dan analoge data. Een ISDN verbinding kan snelheden van ongeveer 128.000 bits per seconde verplaatsen. In de praktijk zal de snelheid echter niet veel hoger komen dan 56.000 - 64.000 bps. (Je blijft afhankelijk van de langzaamste schakel in de lijn tussen jouw computer en de computer waar de pagina's op staan die je bekijkt.) Andere mogelijkheden om verbinding te leggen met het internet zijn de kabel en ADSL.

JPEG
(Joint Photographic Experts Group) -- Een grafisch bestands formaat. Vooral gebruikt voor fotografische afbeeldingen (met veel kleuren)

PPP
Point to Point Protocol - een protocol wat gebruikt wordt om in te bellen naar het Internet en via een TCP-IP connectie met het Internet verbonden te zijn

SMTP
Standard Mail Transfer Protocol - het standaard protocol voor het verzenden van e-mail via het Internet

SSL
(Secure Sockets Layer) -- Een door Netscape Communications ontworpen protocol om informatie veilig (onleesbaar) en gecontroleerd te kunnen versturen.

TCP/IP
Transmission Control Protocol-Internet Protocol - deze protocollen definiëren het Internet.Om met het Internet te kunnen communiceren moet je TCP-IP software op je computer hebben. Zie ook: de geschiedenis van het Internet. Dit protocol maakt het computers met verschillende operating (besturings) systemen mogelijk om met elkaar te communiceren

URL
Een Uniform Resource Locator is een adres op het Internet.

UUENCODE
(Unix to Unix Encoding) - Een methode om bestanden van Binary naar ASCII (tekst) te vertalen zodat ze via het Internet als e-mail verstuurd kunnen worden.