Kopie van `Audio en opname`

De woordenlijst staat niet (meer) online. U ziet hieronder een kopie van de informatie. Het kan zijn dat de informatie niet meer up-to-date is. Wees dus kritisch bij het beoordelen van de waarde ervan.


Audio en opname
Categorie: Kunst, muziek en cultuur > Gebruikerswoordenboek
Datum & Land: 12/83/3704, NL/BE
Woorden: 66


Aiff
- Audio Interchangeable File Format Standaard bestandssysteem voor audio op de Mac.

Akoustiek
- De wijze waarop het geluid door een ruimte wordt verbreid en voortgeplant.

Ambience
- Variatie op galm, die geen lange doorklinkende galmstaart heeft, maar de klankbron het karakter van een kleine ruimte geeft.

Analoog
- Geluidsregistratie/weergave in de vorm van een elektrische signaal met oneindig veel waarden dat direct hoorbaar gemaakt kan worden. Dit in tegenstelling tot digitaal, waarbij het signaal met digitale cijfers wordt uitgedrukt en pas hoorbaar gemaakt kan worden na omzetting met een digitaal naar an...

Asio: Audio Streaming Input Output
- Door Steinberg ontwikkelt driver type voor geluidskaarten. Lage latency en bijzonder geschikt voor meersporen gebruik. Asio wordt op zowel het Mac alsook het Windows platform door heel veel fabrikanten ondersteunt.

Athlon
- Cpu lijn van de firma AMD en de enige echte concurrent van de Intel Pentium reeks.

Attack
- Beginfase van een klank: snelheid waarmee de hoogste signaalsterkte bereikt word. Percussie heeft een snelle attack, een viool een langzame. Te vinden in de envelope van een synthesizer of in een compressor waar het de snelheid van ingrijpen aangeeft.

AVI
- Bestandsformaat voor digitale video op Windows platform.

BPM
- (Beats Per Minute) Het aantal kwartnoten per minuut. Met deze waarde wordt het tempo van een muziekstuk aangegeven.

Bus
- Knooppunt waar verschillende soorten data worden samengevoegd en verder gestuurd. Voorbeelden zijn de PCI bus in de computer, maar ook een aux bus in een mixer, waar de diverse aux send signalen van de kanalen samengevoegd worden en naar de aux out worden verstuurd.

Buizen
- (valve of tube) Voorgangers van de transistor, die nog steeds gebruikt worden in sommige dure apparaten vanwege de prettige, warme klank.

Buffer
- (reservoir) Tijdelijke geheugenopslagplaats van gegevens, die dient om de aanvoer gelijkmatig en gecontroleerd te laten verlopen. Valt de toevoer stil, dan kan er geput worden uit gegevens die al in de buffer zitten.

Bug
- Programmeerfout in een softwareprogramma, die in sommige gevallen kan leiden tot het vastlopen van een programma of computer.

Byte
- Geheugeneenheid voor digitale gegevens. Een Byte bestaat uit acht bits. (Let op, Byte is met hoofdletter, bit zonder. Dit geeft tevens het verschil aan tussen MB en Mb (Megabyte vs. Megabit).

Bypass
- De werking van een bepaald apparaat uitschakelen terwijl er signaal doorheen blijft lopen. Op die manier kan men goed beoordelen wat het bewuste apparaat eigenlijk voor invloed heeft.

Click
- (track) Electronische metronoom, voor het aangeven van het tempo.

Clock
- (wordclock) Een standaard periodiek signaal dat gebruikt wordt om meerdere signalen in een digitale installatie te synchroniseren.

Cpu
- (processor, rekeneenheid) Central Processing Unit. Belangrijkste chip in een computer, die het zware rekenwerk verricht.

Cut-off
- Begrenzingfrequentie van een filter. Bij een low-pass filter worden alle frequenties boven de cut-off tegengehouden.

CV/Gate
- Pre-midi systeem om een synthesizer vanaf een andere synthesizer te bespelen. De Control Voltage bepaalt de toonhoogte, het Gate signaal het moment waarop de noot klinkt.

D.I. box
- (direct Injection) Kastje waarmee de aansluiting van een gitaar of keyboard op een mixer of geluidskaart geoptimaliseerd wordt.

dB
- (decibel) Een eenheid die geen absolute , maar relatieve waarde heeft en waarmee onder meer de (logaritmische) verhoudingen tussen geluidssterkten worden aangegeven. De onderste gehoordrempel wordt als 0 dB aangegeven, de maximaal verwerkbare geluidssterkte bedraagt 120 dB (pijngrens)

DSP Chip
- Anders dan een cpu, een chip die speciaal bedoeld is voor een specifieke taak. Veel effectapparatuur, digitale synths en ook sommige geluidskaarten maken gebruik van DSP’s.

DSD
- (Direct Stream Digital) Technologie die wordt gebruikt voor het opnemen voor SACD discs. DSD is een 1-bit representatie van het audio-signaal met een sampling frequentie van 2.8224 Mhz. Hierdoor zijn er in tegenstelling tot PCM (gebruikt voor CD en DVD-Audio, beiden met een veel minder hoge sampli...

DVD
- (Digital Versatile Disk) Opslagmedium met een hoge capaciteit die vaak wordt gebruikt voor video met surround sound, maar ook voor audio en computerdata kan worden gebruikt.Dynamische microfoon
- Microfoon waarin het geluid wordt opgewekt middels de beweging van een spoel in een magneetveld.

Dynamiek
- (dynamic range) Het verschil tussen de zachtste en de hardste passage in een muziekstuk. Ook gebruikt om de signaal/ruisverhouding van een apparaat uit te drukken. Eenheid: Decibel, of dB.

Edit
- Actie waarbij bepaalde instellingen veranderd worden in een audiofile of midibestand. Ook het veranderen van de voorgeprogrammeerde instellingen van synthesizer of effectapparaat.

Editor
- Onderdeel van een software sequencer, waarin opgenomen gegevens (midi of audio) kunnen worden bijgewerkt of veranderd. De term wordt ook vaak voor Audio editors gebruikt. Het gaat dan om een zelfstandig programma waarin geluidsopnamen diepgaand bewerkt kunnen worden.

Equalizer of eq
- (toonregeling) Apparaat waarmee bepaalde frequenties kunnen worden versterkt of verzwakt.

Feedback
- (rondzingen) 1. Situatie waarbij de uitgang van een apparaat weer naar de ingang wordt gestuurd. Het resultaat is een enorm luide piep of brom. Bekend is de feedback van een microfoon voor een luidspreker of een gitaar en een versterker.2. Het aantal keer dat een delay-effect (bijvoorbeeld echo) z...

G4
- cpu van Motorola, die in de laatste lichting Macs gebruikt wordt. De voorloper heet G3.

Hi
- (gh-pass (hoog doorlaat) Filtertype (bijv. in een synthesizer) waarbij alleen frequenties boven de ingestelde frequentie worden doorgelaten. Een low-cut filter is feitelijk identiek aan een high-pass filter.

IDE bus
- Communicatiesysteem op pc en Mac, waarop harde schijven en cd spelers kunnen worden aangesloten.

IRQ
- (Interupt Request) Communicatielijn tussen cpu en hardware, waarmee een apparaat aangeeft een actie te willen ondernemen. Vanwege het kleine aantal (16 of eigenlijk 8) vaak een bron van problemen met PC hardware.

Jitter
- Onregelmatige variatie in afspeelsnelheid/klokfrequentie in digitale apparatuur. Leidt tot vervorming en verslechtering van het stereobeeld.

Joystick
- Pookje dat gebruikt wordt voor het bedienen van spelletjes. De Joystick poort (aansluiting), wordt vaak (met een converter/-kabel) gebruikt voor de aansluiting van midi kabels.

Kilohertz
- (kHz) Eenheid van frequentie/trillingen per seconde. Een kilohertz is 1.000 Hertz, dus 1.000 trillingen/sec.

Kilobyte, of kB
- Ongeveer duizend bytes. In de digitale wereld rekent men echter in stappen van: 8, 16, 32, 64, etc. Daarom is een kB niet 1.000, maar 1.024 Bytes.

lfo
- (Low Frequency Oscillator) Oscillator om bepaalde regelmatige veranderingen in een geluid te besturen, zoals vibrato, tremolo of autopan. De frequentie ligt meestal tussen de 1 en 75 Hz.

Offline
- Niet realtime. Wordt gebruikt bij effecten en digitaal mixen. Een effect of de mix wordt berekend met de snelheid die de computerprocessor aan kan. Daarna kun je het resultaat pas horen. Op deze wijze voorkom je overbelasting van de computer. Tegengestelde van Online of realtime.

Oscillator
- Elektronische of digitale schakeling om (muzikale) trillingen op te wekken. De basis van analoge synthese.

Overdub
- Het achteraf toevoegen van een partij aan een reeds eerder opgenomen muziekstuk.

PCI
- (Personal Computer Interface) Gestandaardiseerd aansluitsysteem voor computerkaarten die bepaalde extra functionaliteit aan die computer verlenen, zoals een geluidskaart of een netwerk kaart.

Send
- Draaiknop en output op een mixer waarmee men bepaalt hoeveel van welk kanaal naar een output gestuurd wordt. Meestal gebruikt om effecten van signaal te voorzien (aux send, effect send).

Sequencer
- Hard- of Software, waarmee midi commando’s kunnen worden opgenomen, bewerkt, opgeslagen en afgespeeld. Software sequencers bieden die mogelijkheden ook voor geluid. Voorbelden zijn Cubase VST, Sonar en Logic Audio. In een sequencer kunnen meerdere sporen (tracks) worden gecombineerd, zoals b...

Sinusgolf
- (Sinewave) De simpelste golfvorm bestaande uit een grondtoon zonder boventonen

Slots
- (uitbreidingsslots) Connectors in een computer, waarop uitbreidingskaarten kunnen worden aangesloten. De meeste moderne computers hebben zes of zeven slots, waarvan een ‘n AGP slot is (voor de videokaart) en de rest PCI.

Split
- Verdelen van een keyboard in twee helften, waardoor men twee geluiden onafhankelijk kan spelen.

Surround
- Algemene en wat verwarrende term voor alle weergavesystemen met meer dan twee luidsprekers/kanalen.

Sustain
- 1. Stabiele fase in een volume- of filtercurve (envelope) waarin het niveau niet verandert tot de toon wordt beëindigd.2. De mate waarin een aangeslagen snaar blijft doorklinken.

System-exclusive of Sys-ex
- Mididata die gegevens voor een specifiek apparaat of instrument versturen en die ook alleen kunnen worden verwerkt door gelijksoortige apparaten. Meest gebruikt om klanken te archiveren/kopiëren.

Synthesizer
- Elektronisch muziekinstrument met kunstmatige klankopwekking. Meestal is de klank met diverse regelaars te beïnvloeden.

Synchronisatie
- Het in de pas laten lopen van twee apparaten zodat ze tegelijk starten, hetzelfde tempo aanhouden en tegelijk aan het einde van een liedje aankomen. Dat kan met SMPTE, Midi-Clock, Midi time code of Wordclock.

Symmetrisch
- Professioneel aansluitsysteem voor audio met een negatieve en een positieve versie van een signaal. Met een trucje worden zo storingen tegengegaan. Werkt meestal met XLR pluggen of stereojacks.

TDM plug-ins
- Plug-ins die speciaal geschreven zijn voor gebruik op TDM-systemen.

TDM
- (Time Division Multiplexing) Softwarealgoritme dat de basis vormt van de Pro Tools geluidskaarten van Digidesign. Een TDM-systeem is een computer met bijbehorende Digidesign Pro Tools kaarten.

Update
- Vernieuwde versie van een programma of besturingssysteem, waarin bepaalde problemen zijn verholpen en/of nieuwe mogelijkheden worden toegevoegd.

Utility
- Klein programma of programmaonderdeel dat bepaalde handige, meestal niet-essentiële functies kan uitvoeren.

Vco
- (Voltage Controlled Oscillator) Analoge klankopwekker, waarvan de stuurspanning (Control Voltage) de toonhoogte bepaalt.

Vcf
- (Voltage Controlled Filter) Analoge schakeling waarmee een filter kan worden afgesteld met behulp van een stuurspanning. De stuurspanning wordt meestal geleverd door een envelope generator.

Vca
- (Voltage Controlled Amplifier) Analoge schakeling waarmee volumes kunnen worden geregeld met behulp van een stuurspanning: eigenlijk een geautomatiseerde volumeknop dus. Wordt gebruikt in synthesizers (bestuurd via een envelope generator), compressors/gates en voor mixer automatisering.

Vocoder
- Schakeling waarmee men het karakter van de ene klank (modulator, bijvoorbeeld een stem of drumloop) dynamisch op een andere klank (carrier, bijvoorbeeld een strings- of brassklank) kan projecteren. De carrier lijkt te kunnen praten of de modulator lijkt te kunnen zingen.

VST
- (Virtual Studio Technology) Steinberg’s term voor de studio in de computer, tevens een algemene standaard voor audio plug-ins.

WDM
- (Windows Driver Model) Nieuw soort driver voor hardware, welke voor Windows XP gebruikers noodzakelijk is.

XLR of Cannon plug
- Professionele, stevige connector met drie pinnen. Wordt gebruikt voor gebalanceerde analoge signalen en AES/EBU digitale signalen.