Kopie van `Bouwwerken`

De woordenlijst staat niet (meer) online. U ziet hieronder een kopie van de informatie. Het kan zijn dat de informatie niet meer up-to-date is. Wees dus kritisch bij het beoordelen van de waarde ervan.


Bouwwerken
Categorie: Bouw en Constructie > Gebruikerswoordenboek
Datum & Land: 12/82/6774, NL/BE
Woorden: 12


buitenruimte
een buitenruimte is een niet-besloten ruimte voor het in de buitenlucht verrichten van voor het wonen kenmerkende activiteiten

Element
een Element is een (tot een bouwwerk behorend) functioneel object met een specifieke functie, gedefinieerd zonder de aard van de technische oplossing of constructiewijze. Een Element (functionele specificatie) heeft een één-op-één relatie met een bouwdeel (technische oplo...

funderingselement
een funderingselement is een onderdeel van de fundering

klimlijn
een klimlijn is een denkbeeldige vloeiend verlopende lijn die de voorkanten van de treden van een trap met elkaar verbindt

situeren
de functie `situeren` behelst de totalisering van alle Elementen die worden toegepast voor het `bouwrijp` maken van de grond Onder `situeren` vallen aanvullingen, ontgravingen, ingrepen in de waterhuishouding en grondverbetering

uitvoering
de uitvoering is het proces van het tot stand brengen van bouwdelen, totdat het bouwwerk gerealiseerd is. Het proces omvat een geheel van activiteiten die gebeuren op de bouwplaats en elders ten aanzien van projectgerichte activiteiten, zoals het voorbereiden van bouwdelen en logistieke activiteiten...

uitwendige scheidingsconstructie
een uitwendige scheidingsconstructie is een constructie die de scheiding vormt tussen een voor mensen toegankelijke besloten ruimtedefruimte van een gebouw en de buitenlucht, de grond of het water, waaronder inbegrepen de op die constructie aansluitende delen van andere constructies, voor zover die ...

uurtarief
het uurtarief is het te hanteren bedrag per uur voor het verrichten van werkzaamheden

voorzien
de functie `voorzien` behelst de totalisering van alle door de gebruiker van het bouwwerk verlangde voorzieningen. Onder `voorzien` vallen verkeersvoorzieningen zoals liften, maar ook een aansluitingspunt voor technische gassen

voorlopig ontwerp
het voorlopig ontwerp is het ontwerp dat onderhevig blijft aan wijzigingen overeenkomstig de wensen van de opdrachtgever tot dit ontwerp door de opdrachtgever is aanvaard. Een voorlopig ontwerp bevat materiaalaanduidingen en kan de uitwerking zijn van een structuurontwerp

vrije vloeroppervlakte
het vrije vloeroppervlakte is het vloeroppervlakte waarboven zich een vrije hoogte bevindt van ten minste 2,1 m

werkvoorbereiding
de werkvoorbereiding is het bepalen van de wijze waarop een werk moet worden gemaakt. De werkvoorbereiding houdt o.a. in: de keuze van de uitvoeringsmethode de volgorde van de werkzaamheden het vaststellen van het gebruik van materieel een gedetailleerde uitvoeringsplanning eventuele uitwerking van ...