Zoek op

GNOSTIEK

1) Godsdienstig wijsgerige leer 2) Godsdienstig-wijsgerige leer 3) Godsdienstige-wijsgerige leer
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/GNOSTIEK/1

gnostiek

vroegchristelijke, ketterse leer uit de eerste eeuwen van onze jaartelling waarin de gnosis centraal staat
Gevonden op http://anw.inl.nl/article/gnostiek

Gnostiek

De gnostiek is een verzamelnaam voor een brede waaier aan religieuze stromingen binnen het vroege christendom. De term gnostiek is etymologisch afkomstig van het Griekse woord voor kennis, gnosis (γνωσις). In de gnostiek kreeg gnosis de speciale betekenis van mystieke kennis over de verborgen aard van de werkelijkheid en van de mens. De gnos...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Gnostiek

Gnostiek

of gnosticisme (v. Gr. gnosis = inzicht, kennis), verzamelnaam voor een pluriforme godsdienstig-wijsgerige stroming, die vooral in de eerste eeuwen n.C. grote betekenis had, maar ook later momenten van herleving kende. De aanhangers streefden naar het heil door geheime, alleen voor ingewijden gereserveerde kennis (gnosis). Deze kennis heeft betrek...
Gevonden op http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Glossarium.pdf
Geen exacte overeenkomst gevonden.