Zoek op

animisme

Leer dat alles in de natuur door innerlijke geestelijke krachten wordt bewogen, met andere woorden dat de hele natuur bezield is.
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/filosofie/animisme

animisme

het animisme zelfst.naamw.Uitspraak:   [ani'mɪsmə] denkwijze dat ook planten, stenen en fenomenen een ziel hebben © Kernerman Dictionaries. SpellingCorrect gespeld: 'animisme' komt voor in de Woordenlijst Nederlandse Taal van de Taalunie en in de spellingwoordenl...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/animisme

ANIMISME

1) Godsdienst die aan alles een ziel toekent 2) Kunstrichting 3) Leer van de ziel als belangrijkste levensfunctie 4) Levensbeschouwing 5) Opvatting dat alle dingen een ziel hebben 6) Opvatting die aan alle dingen een ziel toekent 7) Primitieve godsdienstvorm 8) Richting in de kunst 9) Richting in de schilderkunst 10) Richting in de vlaamse schilder...
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/ANIMISME/1

animisme

Animisme is de leer dat dingen, zelfs niet-levende, een ziel hebben. (Animus is Latijn voor ziel.) Het is een oud geloof dat wordt gebruikt om het verschil te verklaren tussen een ding dat leeft en een ding dat dood is. Het wordt ook gebruikt als verklaring voor de verschijningen van mensen in hallucinaties of dromen. De animus, geest, of energie b...
Gevonden op http://nederlands.skepdic.com/dict_animisme.htm

Animisme

[kunst] - Animisme is, binnen de kunstgeschiedenis, een stroming in de Vlaamse schilderkunst van de 20e eeuw. De animisten in de Vlaamse schilderkunst vormden geen echte school. De min of meer willekeurige benaming werd gebruikt door Paul Haesaerts, waarmee deze de houding en de esthetiek van enkele los van elkaar staande k...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Animisme_(kunst)

Animisme

[parapsychologie] - Het animisme in parapsychologische context is een verklaringsmodel voor bepaalde verschijnselen. Fenomenen als bijna-doodervaringen, automatisch schrift, ouijabord en andere, kunnen op verschillende manieren worden verklaard. De parapsychologie onderscheidt hierin alvast twee verklaringshypothesen: ...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Animisme_(parapsychologie)

Animisme

[religie] - Animisme (Latijn anima = `geest`, `ziel`) is het filosofisch, religieus of spiritueel concept waarbij zielen of geesten niet alleen existeren in mensen en dieren, maar ook in planten, stenen of natuurlijke fenomenen zoals donder en geografische zoals bergen en rivieren. Animisme wijst verder ook bezieling toe aa...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Animisme_(religie)

Animisme

[wereldbeeld] - Volgens het animisme hebben alle wezens en dingen een ziel. Het animistische wereldbeeld is de basis voor animistische religies. Kleuters hebben vaak een animistische houding ten opzichte van de wereld om hen heen, vooral in het geïndustrialiseerde deel van de wereld. Voor een kleuter kunnen bomen praten, w...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Animisme_(wereldbeeld)

Animisme

wereldbeeld of religie, waarbij alle wezens en dingen een ziel hebben.
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_-ismen

Animisme

Let op: Spelling van 1914 Hieronder verstaat de nieuwere anthropologie de bij primitieve natuurvolken algemeen heerschende voorstelling dat alle natuurverschijnselen uitingen zijn van persoonlijke, denkende, willende wezens. Uitvloeisels hiervan zijn: ten eerste het geloof, dat alle bewerktuigde of onbewerktuigde en levenlooze voorwerpen een...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/benj004ency01_01/index.htm

animisme

opvatting dat alle dingen een ziel hebben
Jaar van herkomst: 1873 (WNT )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

Animisme

Ook wel : natuurgodsdienst. Het geloof in goden en geesten die zich met de n atuur en de landbouw maar ook met de gezondheid bezighouden. Deze goden `vragen` veel offers voor een goed verloop. In grote delen van Indonesië hangt men onderdelen van dit geloof nog aan . Vooral rond de verbouw en oogst van rijst, komen nog veel ceremoniën voor.
Gevonden op http://www.digischool.nl/ak/onderbouw-vmbo/materiaal/begrip/b_indone.htm

Animisme

Animisme is het toekennen van een geest aan niet-menselijke dingen zoals planten, bomen, dieren, het weer, vuur, werktuigen, enzovoorts.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10589

Animisme

Animisme is de opvatting die aan alles een ziel toekent. Hieronder vallen ook levenloze dingen, zoals stenen, planten of gebruiksvoorwerpen. Het Latijnse ‘anima’, waar het woord animisme op gebaseerd is, staat voor adem, levensbeginsel, ziel of geest. Een animist gelooft in kwade en goede geesten die in voorwerpen huizen. Volgens de animistisch...
Gevonden op http://www.ensie.nl/definitie/Animisme

animisme

opvatting dat alle dingen een ziel hebben (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/animisme

Animisme

Animisme is het idee of de overtuiging dat alles een ziel heeft. Mensen, dieren, planten, maar ook voorwerpen bezitten een ziel of geest. Dit kunnen zowel goede als kwade zielen of geesten zijn. Animisme is geen religie op zich maar maakt deel uit van bijna alle religies in de wereld. Elke religie gebruikt zijn eigen ritueel om de zielen of geesten...
Gevonden op http://www.spiritueel-woordenboek.nl/woordenboek/A/animisme_456/

Animisme

(Van Latijn animus: geest) Het is een natuurgodsdienst waarbij geesten- en vooroudervereringhet belangrijkst zijn. Een animist gelooft in het bestaan van goede en kwadegeesten, die kunnen huizen in onder meer bomen, dieren en gebruiksvoorwerpen. Degeesten moeten goed gestemd worden gehouden door hun offers te brengen, het houdenvan rituelen, ritue...
Gevonden op http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Glossarium.pdf

Animisme

(anima is ziel). Godsdienst - wereldbeschouwing van de oorspronkelijke bevolking van Nederlands-Indië, voordat Hindoeïsme, Islam en Christendom hun invloed lieten gelden. Elementen van het animisme zijn tot op heden vermengd gebleven met de latere godsdiensten. Kenmerken van het animisme: in de natuur, in dieren, in mensen huist een ziel de ziel ...
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/10793
Geen exacte overeenkomst gevonden.