Zoek op

convenant

internationaal, overheid: schriftelijk stuk waarin afspraken tussen staten zijn neergelegd. ...
Gevonden op https://www.economischwoordenboek.nl?zoek=convenant

convenant

internationaal publiekrecht: schriftelijk stuk waarin afspraken tussen staten zijn neergelegd. ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.be?zoek=convenant

convenant

bestuursrecht: meerzijdige rechtshandeling of overeenkomst tussen overheidsinstellingen. ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/convenant

convenant

echtscheidingsrecht: overeenkomst tussen gehuwden waarin de gevolgen van hun echtscheiding worden geregeld. ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/convenant

convenant

internationaal publiekrecht: schriftelijk stuk waarin afspraken tussen staten zijn neergelegd. ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/convenant

convenant

het convenant zelfst.naamw.Uitspraak:   [kɔnvə'nɑnt] Verbuigingen:   convenant|en (meerv.) overeenkomst waarin partijen afspraken vastleggen over beleid, intenties en samenwerking Voorbeelden:   `convenant duurzaam ondernemen`, `convenant tussen werkgever...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/convenant

Convenant

Een overeenkomst tussen overheden onderling en particuliere organisaties, waarin afspraken gemaakt worden over (milieu)doelstellingen op langere termijn.
Gevonden op https://www.finler.nl/convenant/

CONVENANT

1) Afspraak 2) Beding 3) Echtscheidingsovereenkomst 4) Overeenkomst 5) Samenwerkingsovereenkomst 6) Verdrag
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/CONVENANT/1

Convenant

Vrijwillige overeenkomst waarbij een bepaald bedrijf, bedrijfssector of groep burgers met de overheid afspreekt om bijvoorbeeld een bepaald percentage allochtonen aan te werven, om bepaalde doelstellingen op milieuvlak te halen of een bepaald gebied in te richten voor opvang van daklozen.
Gevonden op http://leiden.christenunie.nl/Woordenlijst_Politiek_Jargon

Convenant

Een convenant is een bepaald soort overeenkomst tussen Convenanten worden gebruikt in situaties dat de reguliere middelen niet effectief blijken en om uiteenlopende afspraken vast te leggen, veelal in de context van beleid, intenties en samenwerking. Er bestaat geen strikt vastgelegde vorm of inhoud van een convenant. Convenanten zijn er daarom in...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Convenant

Convenant

Let op: Spelling van 1858 verbond, verdrag, in Grootbrittanje, door de Schotten, onder Karel I., gemeenschappelijk opgerigt, ten einde zich tegen alle nieuwigheden in hunne godsdienst en hunne kerkelijke inrigtingen te verzekeren. Convenants, medeleden, verbondenen, aanhangers van het convenant; desgeli...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/weil004kuns01_01/

Convenant

Een convenant is een afspraak tussen partijen om zich in te zetten voor een bepaald doel.Zie verder:
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10153

Convenant

(In de rechtspraktijk:) overeenkomst tussen gehuwden waarin de gevolgen van hun echtscheiding worden geregeld.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10251

Convenant

Afspraak tussen (in dit geval) overheid en bedrijfsleven met een zekere juridische binding. De binding hangt af van de inhoud en de bedoeling van de bij het convenant betrokken partijen.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10686

Convenant

Convenant, voor meer informatie zie echtscheidingsconvenant.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10788

convenant

Def.: overeenkomst tussen overheden of tussen een overheidslichaam en een belangengroepering om op een bepaald terrein met een vastgesteld gezamenlijk doel op te treden. Toelichting: Dikwijls wordt hieraan een privaatrechtelijke verklaring van een particulier wordt toegevoegd, dat hij zich aan de bepalingen van het convenant zal houde...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10880

Convenant

Een convenant is een overeenkomst tussen de Vlaamse Regering en de afzonderlijke Vlaamse universiteiten en hogescholen waarmee aanvullende middelen worden toegekend. In het convenant worden de doelstellingen, de te leveren prestaties en te verwachten resultaten en-of producten omschreven en worden de details met betrekking tot financiering, rapport...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/11151

convenant

overeenkomst (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/convenant

Convenant

Overeenkomst van 17 mei 1817 tussen de stad Groningen en de veenmarken van Eext, Gieten, Bonnen, Gasselte, Drouwen, Buinen, Exloo en Valthe waarmee de afvoer van Drentse turf over de Groningse kanalen werd geregeld.
Sinds de 15e eeuw was de Oostermoersche Vaart of Hunze de belangrijkste afvoerweg van Noord-Drentse turf. Sinds de invoering van d...
Gevonden op https://www.geheugenvandrenthe.nl/Convenant
Geen exacte overeenkomst gevonden.