Zoek op

diaken

diaken zelfst.naamw. (rooms-katholieke kerk): geestelijke gerangschikt direct onder een priester, die een priester helpt bij kerkdiensten (protestantisme): persoon die gaat over de kerkelijke armenzorg Bron: WikiWoordenboek. SpellingCorrect gespeld: 'diaken' komt voor in de Woordenlijst N...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/diaken

DIAKEN

1) Altaardienaar 2) Armenverzorger 3) Broeder 4) Geestelijke 5) Hulp 6) Kerk armenverzorger 7) Kerkelijk ambtsdrager 8) Kerkelijk armenverzorger 9) Kerkelijke armenverzorger 10) Kerkelijke armenzorger 11) Kerkelijke functie 12) Kerkelijke hulpverlener 13) Kerkenraadslid 14) Ouderling 15) Rooms-katholieke geestelijke 16) Verpleger 17) Ziekenbroe 18)...
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/DIAKEN/1

Diaken

armenverzorger.
Gevonden op http://cf.hum.uva.nl/dsp/ljc/

Diaken

Het woord diaken komt van het Griekse woord diakonos (διακονος), dat dienaar betekent. De term komt al voor in de Bijbel: de vroegste christelijke gemeenten hadden diakens (diakenen). == Oorsprong == Het ambt van diaken is één van de gewijde ambten in de vroeg-christelijke Kerk. Het diakenambt is onder meer bedoeld om invulling te geven ...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Diaken

Diaken

Let op: Spelling (deels) uit 1864: m. (-en),
*...KONES, v. (-sen), armenverzorger, armenverzorgster.
~SCHAP, o.
~IE,
*...KONIE, v. (...ën), kerkelijk armbestuur; kerkelijke armenverzorging; [figuurlijk] er is hier veel -, er zijn veel niet-betalenden onder het publiek [bijvoorbeeld] in een schouwburg). -SCHOOL, v. (...olen),...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/cali003nieu01/cali003nieu01_0007.htm

diaken

prot.: kerkelijke armenverzorger - Jaar van herkomst: 1572 (WNT )
r.-k.: iem. die de hiërarchische wijding ontvangen heeft - Jaar van herkomst: 1240 (Bern. )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

Diaken

Het Tweede Vaticaans Concilie heeft voorzien in een permanent ambt van diaken, en bepaald dat de diaken krachtens zijn wijding onder meer bevoegd is om in de liturgie het evangelie te lezen en te preken, in de catechese het geloof uit te leggen, het sacrament van de doop toe te dienen en als kerkelijke getuige op te treden bij een huwelijk.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10692

Diaken

woord uit 1812, uitleg bij teksten van E.J. Potgieter (1808 - 1875) armenverzorger.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10859

diaken

kerkelijk functionaris (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/diaken

diaken

Assistent van de celebrant bij de mis; ook een geestelijke die de voorlaatste van de zeven wijdingen ontvangen heeft
Gevonden op http://www.hoorn.be/muziektermen.htm

Diaken

[Godsdienst] Een van de ambten in de kerk, hij beheert het geld
Gevonden op https://quizlet.com/102507401/godsdienst-hoofdstuk-vijf-flash-cards/

Diaken

[Levensbeschouwing] Een geestelijke, rang onder de priester
Gevonden op https://quizlet.com/103864395/gl-begrippen-55-tm-55-flash-cards/
Geen exacte overeenkomst gevonden.