Zoek op

gedrag

het gedrag zelfst.naamw.Uitspraak:   [xəˈdrɑx] hoe je je gedraagt Voorbeeld:   `onfatsoenlijk gedrag`van onbesproken gedrag zijn  (zich gedragen op een manier waarop niets valt aan te merken) © Kernerman Dictionaries. SpellingCorrect gespeld: 'gedrag...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/gedrag

GEDRAG

1) Attitude 2) Besturing 3) Beweging 4) Doen en laten 5) Gang 6) Gedragswijze 7) Habitus 8) Handel 9) Handel en wandel 10) Handeling 11) Handelswijze 12) Handelwijze 13) Houding 14) Iemands doen en laten 15) Leiding 16) Manier 17) Manier van doen 18) Manier van handelen 19) Manier van optreden 20) Non-verbaal 21) Optreden 22) Plan 23) Rijrichting 2...
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/GEDRAG/1

Gedrag

Het gedrag verwijst naar de acties of de reacties van een voorwerp of een organisme, gewoonlijk met betrekking tot de omgeving. Het gedrag kan bewust of onbewust, openlijk of heimelijk, en vrijwillig of onvrijwillig zijn. Het gedrag wordt bepaald door het endocriene systeem en het zenuwstelsel. De complexiteit van het gedrag van een organisme is v...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Gedrag

gedrag

•de manier waarop iemand optreedt of iets ergens op reageert.
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/gedrag

Gedrag

Let op: Spelling (deels) uit 1864: o. [geen meervoud] leefwijze, handelwijze; doen en laten.
~EN (ZICH), ww. [ongelijkvloeiend] (ik gedroeg mij, heb mij gedragen); zich goed -, zijnen plicht doen; zich slecht -, zijnen plicht niet doen; zich - aan, zich beroepen op, verwijzen naar; ons gedragende aan onze missive van ...., met herinnering...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/cali003nieu01/cali003nieu01_0010.htm

gedrag

wijze van doen
Jaar van herkomst: 1701 (WNT schot III )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

gedrag

Iedere waarneembare activiteit van een dier.
Gevonden op http://www.digischool.nl/bi/pbb/search.php

gedrag

Iedere waarneembare activiteit van mens of dier
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10346

Gedrag

alle activiteiten van een persoon die waargenomen kunnen worden door anderen
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10635

gedrag

handelen, doen
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10954

Gedrag

Gedrag bestaat uit alle bewuste of onbewuste handelingen, die al dan niet waarneembaar zijn. Zowel mensen als dieren vertonen gedrag. Er zijn verschillende soorten gedrag. Waarneembaar gedrag bestaat uit alle handelingen die ook daadwerkelijk te zien zijn. Dit kan bijvoorbeeld lopen of praten zijn, maar ook hoesten. Daarnaast bestaat er onbewust ge...
Gevonden op http://www.ensie.nl/definitie/Gedrag

gedrag

wijze van doen (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/gedrag

gedrag

hoe je doet vb: zijn gedrag op school is agressief
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=gedrag

gedrag

Het totaal aan karakteristieke en herhaald optredende eigenschappen in activiteit en houding van een vogel. Vele factoren beïnvloeden de ontwikkeling van gedragspatronen en deze kunnen op zich weer veranderen als de vogel het volwassen stadium bereikt. De bestudering van gedragspatronen wordt ethologie genoemd. Twee typen gedrag kunnen ondersc...
Gevonden op http://www.soortenbank.nl/soorten.php?soortengroep=vogels&selected=definiti

Gedrag

Gedrag wordt verdeeld in uiterlijke gedragingen (werken, sporten, praten etc) en innerlijke gedragingen (denken, dromen, onzichtbare emoties). Andere onderverdelingen van gedrag zijn bewust en onbewust of erfelijk en aangeleerd. Het totaal van gedragingen wordt persoonlijkheid genoemd. Wanneer iemands gedrag sterk afwijkt van de normen en waarden v...
Gevonden op http://www.spiritueel-woordenboek.nl/woordenboek/G/gedrag_568/

Gedrag

Gedrag is de actie of reacties van een kind op zijn omgeving.
Gevonden op http://www.taalexpert.nl/begrippenlijst.aspx

Gedrag

Geheel van dynamische en interactieve kenmerken van archiefbescheiden a. bij raadpleging of gebruik ten tijde van het ontvangen of opmaken van de archiefbescheiden door het overheidsorgaan; en b. die voor het overheidsorgaan kenbaar moeten zijn voor de uitvoering van het betreffende werkproces.
Gevonden op https://labyrinth.rienkjonker.nl/lexicon/terminologie
Geen exacte overeenkomst gevonden.