Zoek op

karakter

rechtswetenschap: kenmerken van een (juridische) zaak. ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/karakter

karakter

het karakter zelfst.naamw.Uitspraak:   [kaˈrɑktər] Verbuigingen:   karakter|s (meerv.) 1) wat iemand of iets kenmerkt Voorbeelden:   `Zij heeft een opgewekt karakter.`, `het historische karakter van de binnenstad`Synoniemen:   persoonlijk...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/karakter

Karakter

Een letter, letterteken of figuur. De stijlsoort.
Gevonden op http://members.chello.nl/m.elburg4/Retorica/fil_k.htm

karakter

•aard •letter
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/karakter

Karakter

Let op: Spelling (deels) uit 1864: o. (-s), letter, figuur, vorm; [figuurlijk] aard, inborst, gemoed; aard, eigenschap, soort; hoedanigheid; een man van -, van zelfstandig denken en eergevoel; dit is zijn - (zijner eer) te kort doen.
~ISTIEK, [bijvoegelijk naamwoord] en [bijwoord] (-er, -st), eigenaardig, kenschetsend.
~ISEREN, [bedrij...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/cali003nieu01/cali003nieu01_0014.htm

karakter

aard, kenmerk
Jaar van herkomst: 1764 (WNT )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

Karakter

Let op: Spelling van 1858 kenmerk, het eigendommelijke van eene zaak; ook de gemoedsgesteldheid, de geaardheid van een' mensch; verder stand, waardigheid, titel; schriftteeken, teeken. Karakteriseren, kenmerken, al de teekenen eener zaak bepalen; ook betitelen. Karakteristiek, het eigenaardige, kenschet...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/weil004kuns01_01/

karakter

Elke letter, cijfer of teken die/dat gezet wordt.Elk lettertype heeft een bepaald karakter, dat wil zeggen, in een bepaald tekstueel verband kun je beter de ene dan de andere letter gebruiken.
Gevonden op http://www.de-proefpers.nl/graf/w/kar01.html

karakter

in een eenvoudig indeling van personages, wordt wel onderscheid gemaakt tussen karakters en typen (Eng.: round en flat characters). De karakters zijn hierbij dat de personages die meer op de voorgrond treden, met name ook met hun gevoelens en beweegredenen.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/Media/Syllabus-literaire-begrippen.php

Karakter

Uit het Grieks: ‘charasoo’ (stempel of inkerving). De kenmerken die bij een bepaalde persoon horen. Het begrip karakter duidt op min of meer onveranderbare, stabiele eigenschappen. De meeste wetenschappers gebruiken echter het woord ‘persoonlijkheid’.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10144

Karakter

Het karakter van een dans wordt bepaald door de dramatische inhoud en de danskwaliteit.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10282

Karakter

Rol, figuur, karakter in een verhaal of toneelstuk. Bijv: `flat character` (karikatuur) versus `round character` (meerzijdig, meerdimensionaal). Ook: personage.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10435

karakter

1. Personage in een verhaal 2. De typische kenmerken van een persoon
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10664

Karakter

1. Letterteken; 2. de aard van een persoon.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10760

karakter

instelling van een renner die niet wil opgeven, het vermogen om af te kunnen zien
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10987

karakter

kenmerk, aard (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/karakter

karakter

Karakter kent de onderstaande drie betekenissen: - een letter, cijfer of een leesteken van het alfabet. - een symbool waaraan een bepaalde functie is toegekend. - een door een schrijfmachine of computer gevormd beeld van een alfanumeriek symbool.
Gevonden op http://www.gianottenprintedmedia.nl/grafisch-woordenboek/details/karakter

karakter

manier waarop iets of iemand in elkaar zit vb: hij heeft een vriendelijk karakter
hij heeft geen karakter [is geen sterke persoonlijkheid]
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=karakter

Karakter

het innerlijk van de figuren.
Gevonden op http://www.scholieren.com/werkstukken/15334

karakter

(character) Teken, kleinste eenheid in een tekst. In de extended ASCII-tekenset neemt elk teken 8 bits in beslag en is er ruimte voor 256 tekens, waaronder alle tekens van het toetsenbord.
Gevonden op http://www.webmasterwoordenboek.nl/k.php?id=2985

Karakter

[Nederlands] Eigen aard
Gevonden op https://quizlet.com/126898961/nederlands-flash-cards/

Karakter

[Literatuur] (round-character) Verhaalfiguur die uitgebreid beschreven wordt.
Gevonden op https://quizlet.com/62010414/literatuur-termen-h3-flash-cards/

Karakter

Roman van Bordewijk uit 1938, waarin zielloosheid en ontmenselijking een grote rol spelen. Het verhaal van een zoon wiens karakter gestaald wordt door de tegenwerking van zijn vader. In 1997 verfilmd door Mike van Diem.
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/nederlandse-literatuur-na-1830/karakter

karakter

in een eenvoudig indeling van personages, wordt wel onderscheid gemaakt tussen karakters en typen (Eng.: round en flat characters). De karakters zijn hierbij dat de personagers die meer op de voorgrond treden, met name ook met hun gevoelens en beweegredenen.
Gevonden op www.fontys.nl
Geen exacte overeenkomst gevonden.