Zoek op

magie

de magie zelfst.naamw. (v.) Uitspraak:   [ma'xi] manier waarop mensen proberen natuurlijke krachten te beïnvloeden © Kernerman Dictionaries. SpellingCorrect gespeld: 'magie' komt voor in de Woordenlijst Nederlandse Taal van de Taalunie en in de spellingwoordenlijs...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/magie

MAGIE

1) Beoefening van de toverkunst 2) Betovering 3) Bovennatuurlijke macht 4) Duivelskunst 5) Gewijde handeling 6) Godsdienstige handelingen 7) Kunst van het toveren 8) Tovenarij 9) Toverij 10) Toverkunst 11) Voodoo 12) Zwarte kunst
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/MAGIE/1

Magie

Magie of toverij is de vermeende kunst van het manipuleren van de werkelijkheid vanuit de gedachte dat men in contact kan treden met het bovennatuurlijke door middel van rituelen en bezweringen. Een van de functies van magie in premoderne maatschappijen was het ongewone duiding te geven of om een houvast te bieden in een onzekere wereld. Praktijke...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Magie

magie

•toverkunst; kracht waar een tovenaar over beschikt om dingen te verwezenlijken die bovennatuurlijk zijn. (+audio)
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/magie

magie

tovenarij
Gevonden op http://www.blaucapel.nl/diversen/begrip.htm

Magie

(Let op: oude spelling) toverkunst. De kunst, om de geheime krachten der natuur, ook geesten en demonen, to beheersen. Men onderscheidt witte en zwarte magie. De eerste streeft het goede na, de andere het kwade. Sympathetische magie Zie Bildzauber.
Gevonden op http://www.dbnl.org/arch/veen090occu01_01/pag/veen090occu01_01.txt

Magie

Let op: Spelling (deels) uit 1864: v. [geen meervoud] tooverkunst, tooverij, geheime wetenschap, zwarte kunst.
*...GIÊR, m. (-s), oostersch geleerde; (inzonderheid.) sterrekundige.
*...GISCH, [bijvoegelijk naamwoord] door -, met tooverkracht, betooverend.
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/cali003nieu01/cali003nieu01_0016.htm

magie

toverkunst
Jaar van herkomst: 1650 (MEY )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

magie

De studie en beoefening van rituele activiteiten die zijn bedoeld om menselijke of natuurlijke gebeurtenissen te regelen of te beïnvloeden door middel van het oproepen van externe en onpersoonlijke mystieke krachten van buiten het gewone menselijke domein; kenmerkende rituele activiteiten zijn onder andere het gebruik van speciale voorwerpen e...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10491

Magie

het aanwenden van rituelen met het oog op extern doel, zonder dat er een technische of wetenschappelijke verklaring voor (het effect) is
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10645

Magie

Ook wel tovenarij genoemd. Er is zwarte en witte magie. Witte magie wordt gebruikt om mensen te genezen en is een hulpmiddel tegen zwarte magie. Zwarte magie wordt gebruikt om mensen te bezweren, ziek te maken of zelfs te vermoorden. Het oproepen van duivels en boze geesten is vooral bij de zwarte magie een belangrijk onderdeel.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10704

Magie

Richt het handelen van mensen.Een techniek waarschijnlijk al ontwikkeld in de prehistorie om zich te reinigen van de bezoedelingen (taboes). Een geheel van stereotiepe handelingen of uitspraken waarmee men bepaalde doeleinden kan realiseren, steunend op de wetmatigheden die volgens de rationeel denkende mens totaal onbestaande zijn. Deze stereotiep...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/11134

magie

toverkunst (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/magie

Magie

(doelbewuste) paranormale beïnvloeding van de werkelijkheid.
Gevonden op http://www.goodadvicebooks.nl/artikelen/glossarium.html

magie

de kunst van het toveren vb: ik snap er niets van, het lijkt wel magie
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=magie

Magie

[Geschiedenis] Toverij
Gevonden op https://quizlet.com/94636606/geschiedenis-flash-cards/
Geen exacte overeenkomst gevonden.