Zoek op

nauwkeurigheid

nauwkeurigheid zelfst.naamw. de mate waarin men zaken tot in de puntjes behandelt   Voorbeeld: `Met grote nauwkeurigheid is dit vooraf vast te stellen. `[wetenschap] de mate waarin een gemeten gemiddelde waarde van iets overeenkomt met de werkelijke waarde   Voorbeeld: `De vol...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/nauwkeurigheid

NAUWKEURIGHEID

1) Accuratesse 2) Acribie 3) Angstvalligheid 4) Finesse 5) Getrouwheid 6) Nauwgezetheid 7) Preciesheid 8) Precisie 9) Punctualiteit 10) Richtigheid 11) Stiptheid 12) Striktheid 13) Zorgvuldigheid
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/NAUWKEURIGHEID/1

Nauwkeurigheid

Nauwkeurigheid of accuratesse, in wetenschap, techniek, de industrie en statistieken, is de graad van overeenstemming van een gemeten of berekende hoeveelheid met zijn daadwerkelijke (ware) waarde. Hoe groter de nauwkeurigheid hoe kleiner de totale fout. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen juistheid en precisie. Juistheid is de mate van overe...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Nauwkeurigheid

nauwkeurigheid

•de mate waarin men zaken tot in de puntjes behandelt
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/nauwkeurigheid

Nauwkeurigheid

Is de graad van overeenstemming van een gemeten of berekende hoeveelheid met zijn daadwerkelijke waarde. Omdat in marktonderzoek gewerkt wordt met steekproeven uit de totale populatie dient rekening gehouden te worden met afwijkingen ten opzichte van de werkelijkheid Deze afwijking wordt nauwkeurigheidsmarge of steekproefmarge genoemd en is afhanke...
Gevonden op http://www.multiscope.nl/kennis/begrippen.html

Nauwkeurigheid

Precisie. De mate waarin berekeningen of schattingen nabij de exacte of werkelijke waarden liggen.
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf

Nauwkeurigheid

Het niveau van gedetailleerdheid waarmee de informatie de werkelijkheid afbeeldt, in relatie met het gebruiksdoel van de informatie.
Gevonden op https://labyrinth.rienkjonker.nl/lexicon/terminologie
Geen exacte overeenkomst gevonden.