Zoek op

pleidooi

burgerlijk procesrecht: mondelinge pleitrede van de partijen hetzij in persoon hetzij via een advocaat of bijzondere gevolmachtigde ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.be?zoek=pleidooi

pleidooi

burgerlijk procesrecht: mondelinge pleitrede van een advocaat ten overstaan van het gerecht dat na de schriftelijke rondes ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/pleidooi

pleidooi

het pleidooi zelfst.naamw.Uitspraak:   [plɛiˈdoj] Verbuigingen:   pleidooi|en (meerv.) toespraak waarin je probeert anderen ergens van te overtuigen en daardoor iets te bereiken Voorbeeld:   `een pleidooi voor alcoholvrije schoolfeesten` © Kernerman Di...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/pleidooi

PLEIDOOI

1) Apologie 2) Betoog 3) Deel van een proces 4) Dingtaal 5) Pleit 6) Pleitrede 7) Prevelement 8) Proces 9) Rechtskundige term 10) Rechtsterm 11) Verdediging 12) Verdedigingsrede 13) Weer ging die in de plooi ter verdediging
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/PLEIDOOI/1

Pleidooi

Een pleidooi is een betoog waarin je probeert anderen ergens van te overtuigen en daardoor iets te bereiken. Pleidooi heeft meerdere betekenissen: ...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Pleidooi

Pleidooi

[recht] - Een pleidooi is in het recht de benaming voor de pleitrede die door een advocaat voor een gerechtelijke instantie ten behoeve van zijn cliënt wordt uitgesproken. Bovendien wordt met het woord de fase in het proces aangeduid waarin dat gebeurt. Pleidooien kunnen zowel in het strafrecht als in het burgerlijke recht...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Pleidooi_(recht)

Pleidooi

[televisieserie] - ==Verhaal== Victor van Gilze jr. wil niet langer werken op het advocatenkantoor van zijn vader. Hij wil bewijzen dat hij ook zonder de bescherming van zijn vader als advocaat kan werken. Zijn secretaresse, Bep Foeks gaat met hem mee en samen met de advocaten Bernard de Wolf, Pam Wesseling, Helen de Keyzer...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Pleidooi_(televisieserie)

Pleidooi

Let op: Spelling (deels) uit 1864: o. (-jen, B. -en), pleitrede (van een advokaat), verdediging, pleit.
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/cali003nieu01/cali003nieu01_0019.htm

pleidooi

verdedigend betoog, pleitrede
Jaar van herkomst: 1531 (WNT )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

Pleidooi

Let op: Spelling van 1858 Pleit, regtsgeding, proces
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/weil004kuns01_01/

Pleidooi

In de meeste gevallen houdt de raadsman van de verdachte nu een pleidooi. Hij reageert daarin op het requisitoir en op de verklaringen van de getuigen en de deskundigen. Soms (in ongeveer vijf procent van de gevallen) ontkent de verdachte het ten laste gelegde, maar in de meeste gevallen bekent hij tijdens de rechtszaak of heeft hij al eerder tijde...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10586

Pleidooi

plei·dooi het; o -en rede ter verdediging: het ~ vd advocaat; een ~ voor ontwapening , Betoog van de advocaat waarin hij voor de rechter uiteenzet hoe de rechter zou moeten oordelen , Mondelinge toelichting op het in het geding ingenomen standpunt.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10593

Pleidooi

Pleitrede door een advocaat gehouden ten behoeve van zijn cliënt, voor een rechtsprekende instantie, zowel in het civielrechtelijk als in het strafproces. In het strafproces komt het pleidooi van de verdediging na het requisitoir van het openbaar ministerie. Dit kan zich nog herhalen door middel van het repliek van de officier van justitie en ... ...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10871

Pleidooi

In een pleidooi zet een advocaat of gemachtigde van een partij in een juridisch geschil uiteen hoe de rechter volgens hem zou moeten oordelen. Het pleidooi wordt ook wel een verdedigingsrede genoemd. Het pleidooi van een advocaat of gemachtigde wordt uitgewerkt in een pleitnota die vervolgens aan de rechtbank wordt overlegd. Tijdens de behandeling ...
Gevonden op http://www.ensie.nl/definitie/Pleidooi

pleidooi

pleitrede, verdedigend betoog (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/pleidooi

pleidooi

betoog waarmee je iets gedaan wilt krijgen vb: met zijn pleidooi probeerde de advocaat hem vrij te pleiten
hij hield een warm pleidooi voor .... [een vurig betoog]
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=pleidooi

Pleidooi

Mondelinge toelichting op het in het geding ingenomen standpunt.
Gevonden op http://www.rechtspraak.nl/Wat+is+rechtspraak/Begrippenlijst+van+A+tot+Z.htm

Pleidooi

Betoog om iets gedaan te krijgen
Gevonden op http://www.techniekinnederland.nl/nl/index.php?title=Begrippenlijst

pleidooi

[Nederlands] betoog
Gevonden op https://quizlet.com/121557253/nederlands-flash-cards/
Geen exacte overeenkomst gevonden.