Zoek op

theologie

de theologie zelfst.naamw. (v.) Uitspraak:   [tejoloˈxi] wetenschap die God en de godsdienst bestudeert Voorbeeld:   `theologie studeren`Synoniem:   godgeleerdheid © Kernerman Dictionaries. SpellingCorrect gespeld: 'theologie' komt voor in de W...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/theologie

THEOLOGIE

1) Academische faculteit 2) Alfawetenschap 3) Geesteswetenschap 4) Geloofsleer 5) Godgeleerdheid 6) Godsdienstleer 7) Godskennis 8) Studie over god 9) Studierichting 10) Tak van wetenschap
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/THEOLOGIE/1

Theologie

Theologie (synoniem: godgeleerdheid) betekent letterlijk `godsleer`. Theos is Grieks voor `God` en logos is Grieks voor `woord`, `leer`, `kennis` of `verhandeling`. De term theologie is afkomstig uit de christelijke traditie en wordt daarom overwegend gebruikt voor de (studie van de) geloofsinhoud van het christendom. De term kwam in d...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Theologie

theologie

•de leer over God, het goddelijke en de godsdienst.
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/theologie

Theologie

Godgeleerdheid, wetenschap die zich bezighoudt met de kennis van God en de christelijke godsdienst en hiervoor steunt op de bijbel.
Gevonden op http://users.pandora.be/history/Verklarende%20woordenlijst.htm

theologie

godgeleerdheid
Jaar van herkomst: 1330 (MNW )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

Theologie

Theologie betekent letterlijk de studie van God, en inherent daaraan de studie van andere godsdienstige onderwerpen. De term theologie is afkomstig uit de Christelijke traditie, maar kan ook gebruikt worden voor de studie of de geloofsinhoud van andere religies. Inherent aan de onkenbaarheid van God bestudeert de theologische wetenschap in praktijk...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10068

Theologie

Godgeleerdheid.
Zie: dogmatiek, ecclesiologie, exegese, mariologie, missiologie, pastoraaltheologie, patristiek.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10694

theologie

godgeleerdheid (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/theologie

theologie

wetenschap die zich bezighoudt met God en godsdienst vb: hij studeert theologie in Utrecht
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=theologie

Theologie

[Nederlands] Wetenschap omtrent god
Gevonden op https://quizlet.com/109446565/nederlands-flash-cards/

theologie

[Maatschappijwetenschappen] wetenschap die de verhouding van de mens tot God bestudeert
Gevonden op https://quizlet.com/12903060/mw-inl-hoofdstuk-1-maatschappijwetenschappen-e

Theologie

Theologie is de geloofswetenschap die verantwoord wil spreken en nadenken over het Godsbegrip. Zij steunt haar theorieën niet louter op empirische constataties, maar durft de transcendentie en immanentie van God te verklaren met middelen die voor de rede onaanvaardbaar zijn.
Gevonden op https://www.encyclopex.com/theologie/
Geen exacte overeenkomst gevonden.