Zoek op

AA (Author`s alteration)

Veranderingen, anders dan correcties van fouten, binnen een beeld. Hierdoor ontstaat een afwijking van het origineel.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10372
Geen exacte overeenkomst gevonden.