Zoek op

AA, Pierre Jean Baptiste Van Der

Nederlands rechtsgeleerde Geb. 1766 te Haarlem - Overl. 1812 te Leiden. Hij vestigde zich als advocaat te Amsterdam en werd secretaris van het revolutionaire comité dat het uit-gangspunt vormde van de omwenteling van 1795. In 1796 werd hij baljuw van Amstelland. In 1798 trok hij zich terug te Leiden, waar hij een groot aantal rechtskundige werken ...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10495
Geen exacte overeenkomst gevonden.