Zoek op

abrupt

abrupt bijv.naamw.Uitspraak:   [ɑpˈrʏpt] plotseling Voorbeelden:   `een abrupt einde`, `een overleg abrupt opschorten`Synoniem:   onverwacht © Kernerman Dictionaries. SpellingCorrect gespeld: 'abrupt' komt voor in de Woordenlijst Nederlandse ...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/abrupt

ABRUPT

1) Afgebroken 2) Bruusk 3) Eensklaps 4) Heel plotseling 5) Hortend 6) Ineens 7) Ineens ophoudend 8) Kort afgebroken 9) Kortaf 10) Onsamenhangend 11) Onverhoeds 12) Onvermoed 13) Onverwacht 14) Onverwachts 15) Onvoorzien 16) Opeens 17) Plompverloren 18) Plots 19) Plotseling 20) Plotseling afbrekend 21) Plotseling plaatshebbend 22) Plotsklaps 23) Sch...
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/ABRUPT/1

abrupt

•plotseling. •plotseling.
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/abrupt

abrupt

plotseling plaatshebbend
Jaar van herkomst: 1650 (MEY )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

Abrupt

Let op: Spelling van 1858 plotselijk, afgebroken. Ex abrupto, plotselijk, op eenmaal, onvoorziens, zonder vooraf iets te zeggen, of den aanvang van iets te verhalen. Abrupta, op staanden voet voortgebragte, of andere korte, geestige invallen. Abruptie, afbreking
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/weil004kuns01_01/

Abrupt

Plotseling
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10483

abrupt

plotseling
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10733

abrupt

kort afgebroken, opeens (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/abrupt

Abrupt

Engels:Abrupt plotseling
Gevonden op http://www.gezondheidsplein.nl/medisch-woordenboek/letter/a

abrupt

heel plotseling vb: hij draaide zich abrupt om
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=abrupt

abrupt

[Nederlands] plotseling
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/11386
Geen exacte overeenkomst gevonden.