Zoek op

achterstelling

incasso: overeenkomst tussen een schuldeiser en een schuldenaar waarin wordt bepaald dat de vordering van de schuldeiser ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.be?zoek=achterstelling

Achterstelling

Van achterstelling is sprake, wanneer een schuldeiser en een schuldenaar overeenkomen dat de vordering van de schuldeiser een lagere rang heeft dan gewone (concurrente) vorderingen, zie volgorde van schuldeisers. Komt het tot executoriale verkoop van de bezittingen van een schuldenaar, dan worden dus uit de executie-opbrengst éérst de gewone vor...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Achterstelling

Achterstelling

Een lening aan een kredietnemer welke achtergesteld is ten opzichte van één of meer schuldeisers. Dit betekent dat de verstrekker van de achtergestelde lening pas aanspraak kan maken op terugbetaling nadat alle concurrente en preferente schulden, ten opzichte waarvan de lening is achtergesteld, zijn terugbetaald.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/11080
Geen exacte overeenkomst gevonden.