Zoek op

actie

burgerlijk procesrecht: gerechtelijke stappen ondernemen. Bijv. ~ op grond van onrechtmatige daad. ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/actie

actie

vermogensrecht: vorderingsrecht, in rechte afdwingbaar recht; bewijs van een zodanig recht, aandeel; vordering in rechte, ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/actie

actie

de actie zelfst.naamw. (v.) Uitspraak:   [ˈɑksi] Verbuigingen:   actie|s (meerv.) 1) keer dat je iets doet Voorbeelden:   `actie ondernemen`, `in actie komen`Synoniem:   handeling 2) handeling met een speciaal doel Voorbeel...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/actie

ACTIE

1) Aandeel 2) Aandeel in een onderneming 3) Aandeelbewijs 4) Achten 5) Bedrijvigheid 6) Beweging 7) Campagne 8) Charge 9) Daad 10) Effect 11) Expeditie 12) Gevecht 13) Gezamenlijk pogen 14) Handeling 15) Levendige handeling 16) Levendigheid 17) Onderneming 18) Optreden 19) Pressiemiddel van een vakbond 20) Protestbijeenkomst 21) Rechtshandeling 22)...
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/ACTIE/1

actie

recht om te vervolgen dat iemand toebehoord
Gevonden op http://home.planet.nl/~dumon002/woordenboek/alfa.html

Actie

[natuurkunde] - In de moderne natuurkunde is de actie een kenmerk van een traject-evolutie van een natuurkundig systeem over een tijdsperiode. Preciezer: het is een functionaal die aan elk mogelijk traject van een systeem een apart getal toekent. Dit getal drukt in zekere zin uit hoeveel die bepaalde beweging `kost`. De kra...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Actie_(natuurkunde)

actie

•handeling, bedrijvigheid. •georganiseerde campagne die een bepaald, meest sociaal of politiek, doel nastreeft.
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/actie

actie

handeling
Jaar van herkomst: 1390 (HWS )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

Actie

Let op: Spelling van 1858 dat aandeel, hetwelk iemand in eene handelmaatschappij, of andere verbindtenis neemt, welke kapitalen tot hare ondernemingen gebruikt; alsmede de obligatie, welde iemand voor dit zijn aandeel bekomt, in zoo verre dezelve weder een voorwerp des handels is; in het meerv. actiën;...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/weil004kuns01_01/

Actie

Let op: Spelling van 1858 eene handeling; ook een gevecht, eene schermutseling. In de natuurkunde, de werking, actio en reactio, werking en tegenwerking. Ook, in de schoone kunsten en wetenschappen, de uitdrukking der gedachten, door stem en gebaren, die niet in den zin der woorden, maar in den toon, in...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/weil004kuns01_01/

actie

Een overheid, zegt het internationaal recht, moet datgene ondernemen dat nodig is om tegemoet te komen aan internationale en nationale wettelijke verplichtingen. Zo`n daad of `actie` is bijvoorbeeld het uitvoeren van een wet, de berechting van schenders van mensenrechten en andere wetsovertreders, het treffen van voorzieningen zodat mensen een mens...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10500

Actie

Pokerterm.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/11073

actie

handeling, beweging, optreden (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/actie

actie

beweging of handeling vb: Jan houdt niet van stilzitten, hij wil actie
de politie moet in actie komen [de politie moet iets gaan doen]
we gaan actie voeren tegen dat plan [we gaan iets doen tegen dat plan]
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=actie
Geen exacte overeenkomst gevonden.