Zoek op

adaptatie

de adaptatie zelfst.naamw. (v.) Uitspraak:   [adɑp'ta(t)si] Verbuigingen:   adaptatie|s (meerv.) aanpassing Voorbeeld:   `adaptatie aan klimaatverandering` © Kernerman Dictionaries. SpellingCorrect gespeld: 'adaptatie' komt voor in de Woordenlij...
Gevonden op https://www.woorden.org/woord/adaptatie

adaptatie

Adaptatie is de wijze waarop een levend organisme zich aanpast aan een wijziging van zijn leefomstandigheden. Dat kan gaan om een tijdelijke verandering bij een kortdurende wijziging, zoals vogels die bij felle kou hun verenpak opzetten. De leefomgeving kan ook blijvend veranderen, waardoor sommige organismen bepaalde blijvende eigenschappen ontwik...
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/levenswetenschappen/adaptatie

ADAPTATIE

1) Aanpassing 2) Bewerking 3) Geurverzadiging 4) Selectieve aanpassing
Gevonden op https://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/ADAPTATIE/1

adaptatie

Zie aanpassing
Gevonden op http://nl.wikibooks.org/wiki/Verklarende_woordenlijst_biologie_voor_het_sec

adaptatie

afname van de waargenomen intensiteit bij gelijkblijvende stimulussterkte (zie ook 2.1.1.3)
Gevonden op http://www.audiologieboek.nl/htm/hfdwrd/a.html

adaptatie

Aanpassing of bewerking van een literair werk om het geschikt te maken voor een ander medium en-of ander publiek dan waarvoor het oorspronkelijk bedoeld is. Zo werd De donkere kamer van Damocles (1958) van W.F. Hermans door Fons Rademakers bewerkt tot het filmscript v...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/bork001lett01_01/

adaptatie

aanpassing
Jaar van herkomst: 1863 (KKU )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

adaptatie

1. (In evolutie): elke verandering in bouw of functioneren van een organisme, dat het beter geschikt maakt voor zijn leefmilieu
2. (In fysiologie): een verandering in de gevoeligheid (zowel toename als afname) van een zintuig, zodat het onder extreme omstandigheden goed kan functioneren. Bijv. Het aanpassen van de ogen aan heel sterk of heel zw...
Gevonden op http://www.digischool.nl/bi/pbb/search.php

adaptatie

het kunnen aanpassen aan een veranderde situatie
Gevonden op http://www.dokterdokter.nl/encyclopedie/overzicht

adaptatie

aanpassing (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/adaptatie

Adaptatie

Engels:Adaptation aanpassing
Gevonden op http://www.gezondheidsplein.nl/medisch-woordenboek/letter/a

adaptatie

adaptatie:evolutionaire aanpassing aan een bepaalde leefwijze of omgeving.
Gevonden op http://www.nev.nl/thijsse/woordenlijst.html

adaptatie

1. Evolutionair. Eigenschap van een organisme, verkregen door de werking van natuurlijke selectie op het genotype en resulterend in een verhoogde fitness. Dit is een langdurig proces.2. Fysiologisch. Een fysiologische verandering in een organisme veroorzaakt door blootstelling aan bepaalde milieuomstandigheden, waarna dit organisme zich beter aan d...
Gevonden op http://www.soortenbank.nl/soorten.php?soortengroep=vogels&selected=definiti

adaptatie

• [medisch] [biologie] aanpassingsvermogen.
Gevonden op https://nl.wiktionary.org/wiki/adaptatie

Adaptatie

(1) Aanpassen. Bijvoorbeeld van een buitenlandse reclamecampagne voor gebruik in eigen land. Is uiteraard goedkoper maar niet altijd mogelijk; in andere landen gelden immers andere zeden en gewoonten, men is anders geaard, etc.
Gevonden op https://www.encyclo.nl//Media/Begrippenbank-Bedrijfskunde-Streutker/Begripp

Adaptatie

(2) Gewenning. Proces, waarbij een individu zo gewend raakt aan een stimulus dat zijn/haar reactie erop verflauwt. Zo raakt de consument gewend aan bepaalde prijskortingen.
Gevonden op https://www.encyclo.nl//Media/Begrippenbank-Bedrijfskunde-Streutker/Begripp

Adaptatie

(3) Het aan een buitenlandse nationale situatie aanpassen van een voor de eigen markt gemaakte reclameboodschap, dan wel het voor elke nationale markt aanpassen van een standaardboodschap.
Gevonden op https://www.encyclo.nl//Media/Begrippenbank-Bedrijfskunde-Streutker/Begripp

Adaptatie

Adaptatie aan klimaatverandering is het proces waardoor samenlevingen de kwetsbaarheid voor klimaatverandering verminderen of waardoor zij profiteren van de kansen die een veranderend klimaat biedt. Voorbeelden van adaptatiemaatregelen zijn het aanbrengen van kustversterkingen, het geven van meer ruimte aan rivieren, het aanpassen van infrastructuu...
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/10296

adaptatie

aanpassing
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/10733

Adaptatie

Aanpassingen van een soort om onder bepaalde omstandigheden te overleven..
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/10765

Adaptatie

Aanpassing
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/11262

adaptatie

erfelijke eigenschap van een soort of populatie, waardoor de bouw en/of het gedrag van een individu van die soort is aangepast aan de specifieke omgeving waarin het leeft. Door deze aanpassing heeft een organisme een grotere kans op overleven en nakomelingen. Adaptatie is een belangrijk concept binnen de evolutietheorie: een aaneenschakeling van aa...
Gevonden op https://www.goedvoorbereidnaardepabo.nl/app/uploads/2016/12/2015_05-22-Begr
Geen exacte overeenkomst gevonden.