Zoek op

affectatie

bestuursrecht: goederen die toebehoren aan een publiekrechtelijke rechtspersoon dienen niet noodzakelijk de gehele gemeenschap. ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.be?zoek=affectatie

affectatie

rechtswetenschap: overdreven deftig zijn; zich gekunsteld gedragen; beding met zakelijke werking. ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/affectatie

affectatie

affectatie zelfst.naamw. een schijnbare gemoedsgesteldheid die niet met de werkelijkheid overeenstemt, gemaaktheid    Voorbeeld: `Zijn uitspraak is vrij van affectatie. `economie de verdeling door de overheid van de omzetbelasting over verschillende gewesten, gemeenschappen of lidstaten...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/affectatie

AFFECTATIE

1) Aanstellerij 2) Gekunsteldheid 3) Gemaaktheid 4) Schijngevoeligheid
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/AFFECTATIE/1

Affectatie

Let op: Spelling van 1858 gemaaktheid. Affecteren, den schijn van iets vertoonen, zonder eene overeenstemmende gemoedsgesteldheid te nemen. Van daar geaffecteerd, gedwongen, gemaakt, vermomd
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/weil004kuns01_01/

Affectatie

woord uit 1812, uitleg bij teksten van E.J. Potgieter (1808 - 1875) gemaaktheid.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10859

affectatie

gemaaktheid (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/affectatie
Geen exacte overeenkomst gevonden.