Zoek op

afvalwater

milieurecht: alle water waarvan de houder zich ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen. ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/afvalwater

afvalwater

het afvalwater zelfst.naamw.Uitspraak:   ['ɑfɑlwatər] water dat na gebruik verontreinigd is Voorbeeld:   `afvalwater zuiveren` © Kernerman Dictionaries. SpellingCorrect gespeld: 'afvalwater' komt voor in de Woordenlijst Nederlandse Taal van de Taalunie ...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/afvalwater

AFVALWATER

1) Rioolwater 2) Verontreinigd water 3) Zinkwater
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/AFVALWATER/1

Afvalwater

Afvalwater is water dat voor de gebruiker niet meer bruikbaar is en waar deze gebruiker dan ook van af wil. Uiteraard valt verontreinigd water hier normaal gesproken onder. ==Riolering== Bij de inzameling (via riolering) wordt de term afvalwater echter vooral gebruikt voor vuil water. Hemelwater wordt in het kader van de riolering gezien als schoo...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Afvalwater

afvalwater

•water dat gebruikt is in de industrie of in het huishouden en dat na gebruik geloosd wordt.
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/afvalwater

afvalwater

Water dat gebruikt is en gewoonlijk met verschillende stoffen beladen is.
Gevonden op http://www.belgoprocess.be/

afvalwater

water dat bij een proces (huishoudelijk of industrieel) vrijkomt en verontreinigd is
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10209

afvalwater

Def.: vloeibare afvalstoffen die via het riool of per as aangevoerd worden. Toelichting: Verontreinigd, ongezuiverd water.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10880

afvalwater

Def.: water dat na gebruik overblijft en biologisch, chemisch of thermisch is verontreinigd
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10880

afvalwater

Def.: water dat wordt geloosd door huishoudens, bedrijven en instellingen.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10880

Afvalwater

Alle water dat afvalstoffen of schadelijke stoffen bevat
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10924

Afvalwater

Het verspilde of gebruikte water dat van een huis, gemeenschap, boerderij of industrie komt en dat opgeloste of gesuspendeerde deeltjes bevat.
Gevonden op http://www.lenntech.nl/water-begrippenlijst.htm

Afvalwater

Verzamelbegrip voor huishoudelijk en bedrijfsafvalwater. Sinds de inwerkingtreding van de Wet verontreiniging oppervlaktewater (WVO, 1970) mag afvalwater niet zonder vergunning met behulp van een werk (pijp, pomp, gemaal) op het oppervlaktewater worden geloosd. Bij de afvoer, zuivering en lozing van afvalwater zijn alle overheden betrokken op basis...
Gevonden op https://www.geheugenvandrenthe.nl/Afvalwater
Geen exacte overeenkomst gevonden.