Zoek op

allochtoon

vreemdelingenrecht: niet-oorspronkelijke bewoner van het land. Bijv. de Chinese gemeenschap in België is ~. ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.be?zoek=allochtoon

allochtoon

vreemdelingenrecht: niet-oorspronkelijke bewoner van het land. Bijv. de Chinese gemeenschap in Nederland is ~. ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/allochtoon

allochtoon

I allochtoon bijv.naamw.Uitspraak:   [ɑlɔxˈton] in het buitenland geboren of met buitenlandse ouders Voorbeeld:   `In het spraakgebruik worden vooral laagopgeleide mensen uit zuidelijke landen allochtoon genoemd.`Antoniem:   autochtoon II de allochtoon ...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/allochtoon

allochtoon

Allochtoon (oorspronkelijk Grieks: allos = ander; chtoon = land) betekent: vanuit een andere samenleving en cultuur afkomstig dan die waarin men zich nieuw gevestigd heeft. In tegenstelling tot `autochtoon’. Sinds 2016 spreken we in Nederland in plaats van over allochtonen, over `Nederlanders met een migratieachtergrond`. Het Centraal Bureau voor...
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/psychologie-en-sociologie/allochtoon

ALLOCHTOON

1) Buitenlander 2) Iemand die buitenlandse ouders heeft 3) Iemand die geboren is in het buitenland 4) Iemand die van elders afkomstig is 5) Iemand met buitenlandse ouders 6) Niet inheems 7) Niet-inheems
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/ALLOCHTOON/1

Allochtoon

[geologie] - Met allochtoon werd in de structurele geologie voor de ontwikkeling van de platentectoniek bedoeld dat gesteenten of terreinen bovenop liggen bij een grote overschuiving. Tegenwoordig wordt er al het materiaal dat zich op een andere tectonische plaat bevindt dan waar het voor vorming van de overschuiving lag me...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Allochtoon_(geologie)

Allochtoon

[persoon] - Het woord allochtoon betekent letterlijk "van een andere aarde-gebied" (Oudgrieks: ἀλλος=ander, vreemd; en χθων=aarde,). Tegenover het begrip allochtoon staat de term autochtoon, dat letterlijk "uit hetzelfde gebied-grond" betekent. Met betrekking tot het woord allochtoon zijn er, wanneer het om bevolk...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Allochtoon_(persoon)

allochtoon

•iemand die van elders afkomstig is.
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/allochtoon

Allochtoon

Persoon van wie ten minste één ouder in het buitenland is geboren.

Gevonden op http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/methoden/begrippen/default.htm?conceptid=37

allochtoon

buitenlander - Jaar van herkomst: 1971 (Burger en De Jong 182 )
niet-inheems - Jaar van herkomst: 1920 (WNT allo- )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

Allochtoon

alle in Nederland woonachtige personen die niet in Nederland zijn geboren, ofwel in Nederland zijn geboren, maar van wie tenminste één van beide ouders niet in Nederland is geboren (respectievelijk 1ste en 2de generatie allochtonen). Exclusief asielzoekers die niet ingeschreven staan in de gemeente waar ze wonen en mensen die illegaal in Nederlan...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10449

Allochtoon

van elders afkomstig
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10635

allochtoon

Iemand van wie ten minste een van de ouders in het buitenland is geboren.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10679

Allochtoon

Iemand waarvan minstens één ouder in het buitenland geboren is. Er zijn twee hoofdgroepen van herkomst: westers en niet-westers. Onder westers verstaat men Europa (exclusief Turkije), Noord Amerika, Indonesië-voormalig Nederlands Indië, Japan en Oceanië. Onder niet-westers verstaat men Afrika, Azië (exclusief Indonesië-voormalig Nederlands I...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10871

allochtoon

binnengekomen uit een ander gebied of milieu, hetzij levend, na het sterven of als fossiel.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/11177

Allochtoon

Van het woord allochtoon, dat vanuit het Oud-Grieks letterlijk vertaald “van een ander land” betekent, bestaan meerdere definities. Zo definieert het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) een allochtoon als “een persoon van wie ten minste één ouder in het buitenland geboren is”. Dat dit een brede definitie is blijkt wel uit het feit da...
Gevonden op http://www.ensie.nl/definitie/Allochtoon

allochtoon

van vreemde afkomst, uitheems , niet-oorspronkelijke bewoner (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/allochtoon

allochtoon

afkomstig uit een ander land vb: in deze klas zitten tien allochtone leerlingen Tegenstelling: autochtoon
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=allochtoon

allochtoon

iemand die afkomstig is uit een ander land vb: in deze wijk wonen veel allochtonen Tegenstelling: autochtoon [2]
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=allochtoon
Geen exacte overeenkomst gevonden.