Zoek op

ambacht

rechtsgeschiedenis: ambtsgebied van een schout, oude eenheid van plaatselijk bestuur, nog voortlevend in de vorm van waterschappen ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/ambacht

ambacht

het ambacht zelfst.naamw.Uitspraak:   [ˈɑmbɑxt] Verbuigingen:   ambacht|en (meerv.) werk waarbij je iets met je handen maakt Voorbeeld:   `een demonstratie van oude ambachten, zoals kantklossen en glasblazen`twaalf ambachten, dertien ongelukken  (&...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/ambacht

AMBACHT

1) Ambt 2) Arbeid 3) Baan 4) Bedrijf 5) Beroep 6) Bestaan 7) Bestaansmiddel 8) Bezigheid 9) District (hist.) 10) Handwerk 11) Inspanning 12) Metier 13) Oud beroep 14) Rechtsdistrict 15) Stiel 16) Taak 17) Vak 18) Vakvereniging 19) Werk 20) Werkzaamheid
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/AMBACHT/1

ambacht

rechtsgebied met lagere rechtspraak onder het gezag van een schout, baljuw of drost.
Gevonden op http://home.planet.nl/~dumon002/woordenboek/alfa.html

Ambacht

[band] - Ambacht is een Nederlandse popgroep uit Geertruidenberg. == Discografie == === Albums === === Singles === ...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Ambacht_(band)

Ambacht

[gebiedsnaam] - Een ambacht was vroeger een rechtsgebied, een ambtsgebied of vrije heerlijkheid, in Holland, Zeeland of Vlaanderen waar de landsheer een ambtenaar, de zogenaamde ambachtsheer, voor bestuur en rechtspraak had aangesteld. Bijvoorbeeld: Veurne-Ambacht, Vlaardingerambacht, nu een wijk in de gemeente Vlaardingen....
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Ambacht_(gebiedsnaam)

Ambacht

[handwerk] - Een ambacht is handwerk dat wordt aangeleerd om een beroep mee uit te oefenen. Het ambacht heeft met de industrie gemeen, dat beide zich richten op de productie en verwerking van materiële goederen of waren. Ook in het ambacht kan een zekere graad van mechanisering en automatisering tegenwoordig niet ontbreken...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Ambacht_(handwerk)

ambacht

•een handwerkvak dat vaak aanzienlijke vaardigheden vereist. • [archaïsch] de ambachtelijke landwinning en het gewonnen land.
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/ambacht

Ambacht

Groepering van stedelijke handwerkers uit eenzelfde bedrijfstak. Er waren leerjongens, gezellen (geschoolde, volwaardige ambachtslieden) en meesters. De meester was in veel gevallen een kleine zelfstandige, met een eigen winkel, terwijl de leerjongens en gezellen in loondienst waren.
Gevonden op http://users.pandora.be/history/Verklarende%20woordenlijst.htm

ambacht

handwerk
Gevonden op http://www.blaucapel.nl/diversen/begrip.htm

ambacht

handwerk
Jaar van herkomst: 772-776 (Claes )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

Ambacht

Let op: Spelling van 1858 handwerk; ook een bediende, die de ambtsbezigheden van zijnen heer verrigt en daarvoor betaald wordt
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/weil004kuns01_01/

Ambacht

Rechtsdistrict; West-Friesland is b.v. onderverdeeld in vier ambachten, die op hun beurt weer zijn onderverdeeld in koggen
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10414

Ambacht

Beroep waarbij een handwerker met gereedschap eindproducten maakt.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10593

Ambacht

Ambacht is het met de hand maken van producten en goederen. Anders dan bij industriële productie worden ambachtelijke producten elk per stuk met machines en handgereedschap gemaakt. Geen voorwerp is precies hetzelfde omdat er altijd afwijkingen ontstaan. Wie ambachtelijke producten maakt, werkt met zijn of haar handen. Het werken met de hand is ti...
Gevonden op http://www.ensie.nl/definitie/Ambacht

ambacht

handwerk (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/ambacht

ambacht

vak waarbij je iets met je handen doet vb: ijzer smeden is een ambacht
hij is iemand van twaalf ambachten en dertien ongelukken [hij mislukt in elke baan]
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=ambacht

ambacht

, rechtsdistrict op het platteland. Ook wel ambachtsheerlijkheid genoemd.
Gevonden op http://www.wazamar.org/genealogie-a-z/ency/encya.htm

Ambacht

[Geschiedenis] Een beroep waarbij je producten met de hand maakt. Een timmerman, glasblazer of smid zijn ambachtslieden.
Gevonden op https://quizlet.com/85190342/geschiedenis-flash-cards/
Geen exacte overeenkomst gevonden.