Zoek op

ambtseed

ambtenarenrecht: door ambtenaar krachtens wettelijke bepaling af te leggen verklaring over vervulling van zijn taken, afgesloten ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/ambtseed

AMBTSEED

1) Gelofte bij een dienstaanvaarding
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/AMBTSEED/1

Ambtseed

Een ambtseed is een eed die iemand aflegt die een openbaar ambt gaat bekleden. In de tekst van de eed wordt vaak gerefereerd aan trouw aan de grondwet en-of het staatshoofd van een land. == België == In België wordt de ambtseed nog afgelegd overeenkomstig de formule die vastgelegd werd op 19 juli 1831, en die luidt: Volgens de Grondwet is het in...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Ambtseed
Geen exacte overeenkomst gevonden.