Zoek op

attribuut

Kenteken of onderscheidingsteken, meestal een voorwerp, waaraan heiligen of personificaties te herkennen zijn. Zo is de sleutel het attribuut van Petrus, de weegschaal het attribuut van Gerechtigheid.
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/kunst-tot-de-renaissance/attribuut

attribuut

het attribuut zelfst.naamw.Uitspraak:   [ɑtri'byt] Verbuigingen:   attri|buten (meerv.) 1) voorwerp dat je gebruikt bij een bepaalde handeling Voorbeeld:   `Veel fitnessoefeningen kun je thuis doen met behulp van enige attributen, zoals gewichten en ...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/attribuut

ATTRIBUUT

1) Aanduiding voor iets dat is toegevoegd 2) Ambtsbevoegdheid 3) Bepaling 4) Bijbehorend voorwerp 5) Eigenschap 6) Hulpmiddel 7) Kenteken 8) Onderscheidingsteken 9) Rekwisiet 10) Toebehoren 11) Toestel 12) Voorwerp 13) Voorwerp dat je gebruikt bij een bepaalde handeling 14) Werkkring 15) Zinnebeeldig kenteken 16) Zinnebeeldig teken
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/ATTRIBUUT/1

Attribuut

Een bijvoeglijke bepaling Afgeleid van het Latijnse tribuere (delen)
Gevonden op http://members.chello.nl/m.elburg4/Retorica/fil_a.htm

Attribuut

Een attribuut is een aanduiding voor iets dat is toegevoegd. In specifiekere zin wordt de term in meerdere contexten toegepast: ...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Attribuut

Attribuut

[beeldende kunst] - Een attribuut is een symbool dat in de beeldende kunst wordt gebruikt om duidelijk te maken welke persoon of figuur is afgebeeld. Dit kan een dier, object, teken of plant zijn. De attributen zijn op een of andere manier verbonden met de afgebeelde persoon of figuur. Onder anderen worden mythologische en ...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Attribuut_(beeldende_kunst)

Attribuut

[filosofie] - Het begrip attribuut wordt in de filosofie op meerdere wijzen gebruikt. De meeste scholastieke filosofen gebruiken het begrip als een synoniem voor het begrip primaire eigenschap. Het begrip lijkt in het bijzonder gereserveerd te zijn voor de eigenschappen van God, maar kan ook in andere contexten gebruikt wor...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Attribuut_(filosofie)

Attribuut

[informatica] - Een attribuut is informatie waaruit een object in een database (gegevensbank) onder andere opgebouwd is. In zo`n database zijn attributen opgenomen in de velden (meestal horizontaal). Bijvoorbeeld: `Jan` is een attribuut van een bepaald persoon en `voornaam` en `familienaam` zijn mogelijke attribuuttypen van...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Attribuut_(informatica)

Attribuut

Let op: Spelling (deels) uit 1864: o. (...uten), eigenschap, hoedanigheid; zinnebeeldig kenteeken; dit behoort niet tot mijne attributen (bemoeiingen).
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/cali003nieu01/cali003nieu01_0004.htm

attribuut

tot het wezen behorende eigenschap
Jaar van herkomst: 1811 (WNT )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

attribuut

Niet-ruimtelijke eigenschap van een ruimtelijk element. Engels: attribute Frans: identifiant Duits: Attribut
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10770

attribuut

Def.: kenmerk van een object
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10880

Attribuut

Bouwsteen van een markup taal. Een attribuut wordt toegepast op de begin-tag van een element en bevat complementaire informatie voor het element. In de markup taal HTML zijn bepaalde attributen op sommige elementen verplicht te gebruiken
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/11196

attribuut

kenmerkende eigenschap of voorwerp (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/attribuut

attribuut

een ding waaraan je kunt zien welke functie iemand heeft vb: de kroon is een attribuut van de koningin
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=attribuut

Attribuut

Lat. attributtum, toegevoegd, een voorwerp dat altijd wordt afgebeeld om een bepaalde persoon te kunnen identificeren, meestal een heilige. In het geval van martelaren is het meestal het object of symbool van het instrument van hun martelaarschap
Gevonden op http://www.stedentipsvoortrips.nl/glossarium/termen.htm

Attribuut

(Een parameter van een HTML-tag.)
Gevonden op http://www.webwoordenboek.be/verklaring/headers

Attribuut

Een elementair gegeven dat een eigenschap (kenmerk) van een entiteit weergeeft.
Gevonden op https://labyrinth.rienkjonker.nl/lexicon/terminologie

Attribuut

Een entiteit wordt gekarakteriseerd door een of meer (al dan niet samenhangende) kenmerken of attributen.
Gevonden op https://labyrinth.rienkjonker.nl/lexicon/terminologie

Attribuut

[Nederlands] Vast kenmerk (onderscheidingsteken)
Gevonden op https://quizlet.com/98783209/nederlands-flash-cards/
Geen exacte overeenkomst gevonden.