Zoek op

Aa-Nummer

Persoonsnummer dat wordt gebruikt in de gemeente-lijke basisadministratie persoonsgegevens (GBA [z.a.]). Bij gegevens-uitwisseling is dit persoonsnummer van belang. Een burger die elek-tronisch een aanvraag bij de gemeente doet, kan met behulp van hetA-nummer worden geïdentificeerd. Zie ook: BSN
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10699
Geen exacte overeenkomst gevonden.