Zoek op

Aalders, Gerhard Charles

Nederlands protestants theoloog *1880 te Londen - Overl. 1961 te Heemstede Na eerst als predikant de gereformeerde kerken te hebben gediend, was hij van 1920 tot 1950 hoogleraar Oude testament aan de vrije Universiteit te Amsterdam. Hij werkte mee aan de nieuwe vertaling van het Nederlands Bijbelgenootschap.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10495
Geen exacte overeenkomst gevonden.