Zoek op

Aan de Joden overgeleverd

Spreekwoorden: (1914) Aan de Joden overgeleverd,
d.i. in kwade handen gevallen. Volgens Laurillard en Zeeman is de zegswijze ontleend aan den Bijbel (vgl. Matth. XXVII:26 en Joh. XVIII:36). Zij komt voor bij Sartorius, I, 6, 1: Asinus inter simias, hy is den Joden gelevert; II, 10, 50: Objicere canibus agnos, den Joden le...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/stoe002nede01_01/stoe002nede01_01_1040.htm
Geen exacte overeenkomst gevonden.