Zoek op

Aan de haak slaan

Spreekwoorden: (1914) Aan den haak slaan (krijgen
d.w.z. aanpakken, veroveren; vooral in de beteekenis van een meisje of een vrijer machtig worden om er mee uit te gaan of er mee te trouwen; een beeld ontleend aan de vischvangst. Zie Slop, 237: Gemeen beulswerk.... als je niks anders hebt, sla je dat ook aan den haak; Die...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/stoe002nede01_01/stoe002nede01_01_0748.htm
Geen exacte overeenkomst gevonden.