Zoek op

Aan de heidenen overgeleverd zijn

Spreekwoorden: (1914) Aan de heidenen overgeleverd zijn.
Eene aan den Bijbel ontleende zegswijze, om aan te duiden, dat men in handen gevallen is van onmeedogende, onbarmhartige menschen. Zie Matth. 20:19 en Luc. 18:32, waar Jezus aan Zijne discipelen o.a. verkondigt, dat hij aan de heidenen zal overgeleverd worden. Zie Z...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/stoe002nede01_01/stoe002nede01_01_0890.htm
Geen exacte overeenkomst gevonden.