Zoek op

Aan de strijkstok blijven hangen

Spreekwoorden: (1914) Aan den strijkstok blijven hangen
zegt men, wanneer bij een verkoop voordeel wordt behaald. Het beeld is ontleend aan den verkoop van koren of graan, waarbij met een strijkstok, maatstok of strekel, fri, strikel, het zaad, koren, enz. in de maat van boven wordt vlak gestreken. Vgl. Harreb. II, 49: Er...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/stoe002nede01_01/stoe002nede01_01_2299.htm
Geen exacte overeenkomst gevonden.