Zoek op

Aan het kortste eind trekken

Spreekwoorden: (1914) Aan het langste (of kortste) eind trekken
d.i. het voordeel (of nadeel) hebben, er het best (of slechtst) aan toe zijn, het winnen (of verliezen). Deze uitdr. dateert uit de middeleeuwen,
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/stoe002nede01_01/stoe002nede01_01_0547.htm
Geen exacte overeenkomst gevonden.