Zoek op

Aanbouw of Uitbouw

Dit is een bouwwerk dat u direct tegen een bestaande woning aanbouwt. Het staat in directe verbinding met het huis. Hiervoor is een bouwvergunning noodzakelijk. Is het gebouw een monument of valt het onder beschermd dorps- of stadsgezicht dan gelden speciale regels. Hiervoor kunt u zich het beste wenden tot uw eigen gemeente
Gevonden op http://www.allesoverhuisentuin.nl/snelzoeker/woon-encyclopedie/18
Geen exacte overeenkomst gevonden.