Zoek op

Aandouwen

Let op: Spelling (deels) uit 1864: [bedrijvend werkwoord] [gelijkvloeiend] (ik douwde aan, heb aangedouwd) = AANDUWEN.
*...DRAAIJEN, (B. DRAAIEN), [bedrijvend werkwoord] [gelijkvloeiend] (ik draaide aan, heb aangedraaid), draaiende dichter maken of beter doen sluiten; twee voorwerpen aan elkander draaien; [figuurlijk] iemand een wassen n...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/cali003nieu01/cali003nieu01_0004.htm
Geen exacte overeenkomst gevonden.