Zoek op

Aaneengesloten gebied

Hiermee wordt bedoeld dat projecten niet kunnen worden gesplitst teneinde deelprojecten te creëren met een lager aantal woningen dan de drempelwaarde. Het heeft ook geen zin om dergelijke projecten in verschillende gemeentes te plannen. Bij de projecten hoort ook de infrastructuur die moet worden aangelegd ten behoeve van het bouwproject. De Afdel...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10686
Geen exacte overeenkomst gevonden.