Zoek op

Aangaaf

Let op: Spelling (deels) uit 1864:
*...gave, v. (...gaven), ontwerp, plan, schets; mededeeling, verklaring (ter veraccijnsing); beschuldiging.
*...GAAN, ow. [bedrijvend werkwoord] [onregelmatig] (ik ging aan, ben of heb aangegaan), schielijk gaan, vooruit komen; [figuurlijk] beginnen (te branden); goed uitvallen, slagen; dat gaat ni...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/cali003nieu01/cali003nieu01_0004.htm
Geen exacte overeenkomst gevonden.