Zoek op

Aangeboden dienst is zelden aangenaam

Spreekwoorden: (1914) Aangeboden dienst is zelden aangenaam.
Deze spreekwijze wordt o.a. aangetroffen in de Prov. Seriosa, 123: Gheboden dienst es onwaert, dicitur oblatum fore servitum male gratum; bij Plantijn: Aengeboden dienst is dickwils onweerdt, service offert est souvent desdaingné, ou inagreable; Sartorius I, 10...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/stoe002nede01_01/stoe002nede01_01_0423.htm
Geen exacte overeenkomst gevonden.