Zoek op

Aangesproken persoon

De vet gedrukte uitdrukkingen in (1)-(4): Kees, je moet bij je vader komen Daar zou ik maar niet op rekenen, mijn jongen Dat, beste luisteraars, zou God verzoeken zijn Ik krijg je nog wel, hufter Een aangesproken persoon wordt gewoonlijk niet als zinsdeel opgevat. In (4) wordt hufter ook wel als een interjectie benoemd.
Gevonden op http://www.let.uu.nl/~nltaal/za/gramma/A/aangespr.HTM
Geen exacte overeenkomst gevonden.