Zoek op

Aangevroren

Let op: Spelling (deels) uit 1864: vd. en [bijvoegelijk naamwoord] vastgevroren.
*...GEZET, vd. en [bijvoegelijk naamwoord] scherp gemaakt, gewet; [figuurlijk] vervalscht (van wijn).
*...GEZIEN, vd. en [bijvoegelijk naamwoord] -, vw. dewijl, vermits, omdat.
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/cali003nieu01/cali003nieu01_0004.htm
Geen exacte overeenkomst gevonden.