Zoek op

Aangezigt

Let op: Spelling (deels) uit 1864: o. (-en), gelaat.
~SKENNER, m. (-s).
~SKUNDE, v. [geen meervoud]
~SKUNDIGE, m. (-n).
~SPIJN, v. (-en).
~SWIKKER, m. (-s), beoefenaar der gelaatkunde.
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/cali003nieu01/cali003nieu01_0004.htm
Geen exacte overeenkomst gevonden.