Zoek op

Aankoopstrategieplan (ASP)

Plan voor grondverwerving ten behoeve van de ecologische hoofdstructuur waarin staat welke knelpunten worden aangepakt, in welke planperiode dat gaat gebeuren en op welke wijze dat plaats zal gaan vinden.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10651
Geen exacte overeenkomst gevonden.