Zoek op

Aanleiden

Let op: Spelling (deels) uit 1864: [bedrijvend werkwoord] [gelijkvloeiend] (ik leidde aan, heb aangeleid), leidende nader brengen, ergens heen brengen of voeren. -D, [bijvoegelijk naamwoord] de aanleidende (eerste of grond-) oorzaak.
*...LEIDER, m. (-s).
*...LEIDING, v. (-en); - geven tot, oorzaak zijn van, bewerken, te weeg brengen|...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/cali003nieu01/cali003nieu01_0004.htm
Geen exacte overeenkomst gevonden.