Zoek op

aanmerkelijk belang

(AB) financiële zaken: Belastingtechnische term die aangeeft of de inkomsten uit een onderneming in box twee vermeld mogen worden ...
Gevonden op https://www.economischwoordenboek.nl?zoek=aanmerkelijk belang (AB)

aanmerkelijk belang

fiscaal recht: situatie waarbij een belastingplichtige al dan niet tezamen met zijn echtgenoot 5% of meer van de geplaatste ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/aanmerkelijk belang

Aanmerkelijk Belang

Er is onder andere sprake van aanmerkelijk belang als een belastingplichtige (eventueel samen met de partner), direct of indirect aan één van de volgende voorwaarden voldoet: -heeft een belang in een vennootschap van ten minste 5% van het geplaatste aandelenkapitaal, in de vorm van aandelen of koopopties op aandelen -heeft winstbewijzen die betr...
Gevonden op http://financieel.infonu.nl/belasting/10802-belasting-begrippen-ondernemers

Aanmerkelijk belang

We spreken van een aanmerkelijk belang als het aandelenbezit een bepaald percentage (meestal 5%) van het aandelenkapitaal van een vennootschap vertegenwoordigt. ( > Beleggen > effecten > aandelen)
Gevonden op http://www.em-ha-em-art-productions.nl/kennisbank/beleggen/aanmerkelijkbela

Aanmerkelijk belang

Men heeft een aanmerkelijk belang als men op enig tijdstip voor meer dan 5% van het totaal geplaatste kapitaal aandeelhouder is in een vennootschap waarvan het kapitaal geheel of ten dele in aandelen is verdeeld.
Gevonden op http://www.financielebegrippen.com/aanmerkelijk-belang

Aanmerkelijk belang

Van aanmerkelijk belang is sprake als een persoon tenminste (een recht op) 5% van de aandelen van een N.V. of B.V. in bezit heeft.
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf
Geen exacte overeenkomst gevonden.