Zoek op

Aanpassingstoets

Synoniem: goodness-of-fit toets
Chikwadraat-toets, waarbij de nulhypothese H0: p1 = p2 = ... = pc wordt getoetst.
Gevonden op http://www.wynneconsult.com/root/HomePageKB012.htm
Geen exacte overeenkomst gevonden.