Zoek op

Aansarren

Let op: Spelling (deels) uit 1864: [bedrijvend werkwoord] [gelijkvloeiend] (ik sarde aan, heb aangesard), sterk aanhitsen op [iemand] ; tergen; loslaten (eenen hond).
*...SARRER, m. (-s).
*...SARRING, v. (-en).
*...SARSTER, v. (-s).
*...SCHAFFEN, [bedrijvend werkwoord] ZICH -, ww. [gelijkvloeiend] (ik schafte (mij) aan, heb (...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/cali003nieu01/cali003nieu01_0004.htm
Geen exacte overeenkomst gevonden.