Zoek op

Aansprakelijk vermogen

Som van het achtergesteld vreemd vermogen en het eigen vermogen dat als buffer dient in het geval van faillissement.
Gevonden op http://www.ru.nl/mercator/trainingen_workshops/begrippen/vm/begrippenlijst_
Geen exacte overeenkomst gevonden.