Zoek op

Aanstoot geven

Spreekwoorden: (1914) Aanstoot geven.
Het znw. aanstoot komt in den bijbel voor in den zin van het voorwerp, waaraan men zich stoot, waarover men kan struikelen, een struikelblok, bijv. Levit. 19, 14: ‘Gy en sult.... voor het aengesicht des blinden geenen aenstoot setten’. Vervolgens beteekent het datgene, dat...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/stoe002nede01_01/stoe002nede01_01_0022.htm
Geen exacte overeenkomst gevonden.